Marka Terytorialna | System Koordynacji Działalności Badawczej
PRODUKTY

System Koordynacji Działalności Badawczej

Właściwa koordynacja i ujednolicenie działalności badawczej pozwala na znaczne zwiększenie jej efektywności.

Skdb

Celem wdrożonego systemu jest prezentowanie pełnego i aktualnego stanu działalności badawczej w JST. Raporty z przeprowadzonych badań i wyniki są zbierane w jednym miejscu.

Aby uzyskać dodatkowe korzyści w obszarze badań należy prowadzić do ich centralnego tworzenia i elektronicznego przetwarzania.

Kluczowe moduły systemu

Przepływ planów badawczych

 • wydziały i jednostki miejskie wprowadzają plany badań w formie elektronicznych kart, które są następnie oceniane i akceptowane,
 • karty zawierają wszystkie kluczowe dane niezbędne do sprawnego podejmowania decyzji.

Raportowanie wykonanych badań

 • wyniki są gromadzone i centralnie przechowywane w jednym miejscu,
 • system umożliwia przesyłanie załączników oraz zestawień w różnych formatach,
 • możliwość wprowadzenia wartości badanych wskaźników.

Baza wskaźników

 • jest centralnym miejscem katalogowania i definiowania wskaźników w skali całej JST,
 • system umożliwia przechowywania wartości dla różnych okresów czasu,
 • wskaźniki są odpowiednio skategoryzowane i opisane.

Generator formularzy ankietowych

 • umożliwia tworzenie elektronicznych ankiet zintegrowanych z bazą wskaźników i planami badań,
 • ankiety mogą być publiczne, dla określonych grup bądź przeprowadzane przez ankieterów,
 • ankiety mogą być powiązane z danymi GPS ułatwiającymi śledzenie zmian w poszczególnych dzielnicach, gminach czy powiatach,
 • wyniki ankiet dostępne są w czasie rzeczywistym.

System zaawansowanych raportów SKDB

 • szybka i łatwa analiza danych wraz z wizualizacją,
 • tworzenie złożonych, przejrzystych zestawień za pomocą kilku kliknięć,
 • automatyczne dostosowanie do układu i wielkości papieru, na jakim są drukowane,
 • możliwość eksportu danych do programów analitycznych.