Marka Terytorialna
BLOG

Lubimy się dzielić.

Public_thumb_edit_pexels-fauxels-3183131
Hover_image
Ewaluacja i monitorowanie projektów badawczych w samorządach terytorialnych.
22.09.2023
Wiedza

Jednostki Samorządu Terytorialnego odgrywają obecnie bardzo istotną rolę w rozwijaniu innowacyjności na poziomie lokalnym. Realizacja projektów badawczych stała się głównym narzędziem, wspierającym osiąganie wyznaczonych celów w tym zakresie. Skuteczne zarządzanie procesami ewaluacyjnymi polega przede wszystkim na bieżącej analizie otrzymywanych wyników. Okresowe przeprowadzanie ankiet, np. dotyczących działalności urzędu, pozwala poprawić efektywność funkcjonowania administracji w obszarach, które są kluczowe z punktu widzenia mieszkańców, turystów bądź innych interesariuszy.

Public_thumb_fp_do_artykulu
Hover_image
Kreatywne wykorzystanie materiałów audiowizualnych w promocji JST.
14.08.2023
Wiedza

W dzisiejszym dynamicznym świecie, skupionym w dużej mierze na przekazie wizualnym, Jednostki Samorządu Terytorialnego coraz częściej sięgają po kreatywne wykorzystanie zasobów graficznych w prowadzonych kampaniach promocyjnych. Wszystko po to, aby lepiej docierać do swoich grup docelowych. Atrakcyjne zdjęcia, filmy, animacje czy wideorelacje stały się nie tylko popularnymi narzędziami komunikacji, ale przede wszystkim efektywnym sposobem prezentacji walorów regionu – turystycznych, krajobrazowych i gospodarczych.

Public_thumb_knoell-marketing-h8c2m599v4u-unsplash
Hover_image
Zarządzanie infrastrukturą drogową w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.
21.07.2023
Wiedza

Zarządzanie infrastrukturą drogową w Jednostkach Samorządu Terytorialnego jest niezwykle istotne dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania miast i obszarów wiejskich. Należą do niej nie tylko sieci dróg publicznych czy chodniki, ale również mosty, tunele, sygnalizacje świetlne i wiele innych elementów, niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego, płynnego ruchu pojazdów oraz pieszych. Wyzwania związane z administrowaniem drogami są liczne – począwszy od modernizacji, a także utrzymania obecnych nawierzchni, przez optymalizację czasu pracy świateł, aż po planowanie powierzchni parkingowych. Każde z nich ma ogromne znaczenie dla poprawy jakości transportu i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Public_thumb_pexels-andrea-piacquadio-926390
Hover_image
Nowoczesne podejście do obsługi inwestorów JST.
30.06.2023
Wiedza

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z inwestorami jest kluczowe dla rozwoju Jednostki Samorządu Terytorialnego. Współpraca biznesowa może przynieść liczne korzyści, takie jak np. tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost gospodarczy, rozbudowa infrastruktury czy też podejmowanie wspólnych inicjatyw lokalnych. Należy pamiętać, że budowanie relacji z interesariuszami to także jeden z elementów kreowania wizerunku miejsca, zarówno w skali regionalnej, jak i ogólnokrajowej. Dotychczasowa, tradycyjna rola samorządu jako podmiotu sprawującego nadzór i kontrolę nad inwestycjami, ustąpiła miejsca aktywnemu partnerstwu oraz promocji przyjaznego otoczenia, sprzyjającego realizacji różnego typu przedsięwzięć.

Public_thumb_clay-banks-3qlkv6bx6ki-unsplash
Hover_image
Sprawna ewidencja obiektów noclegowych w regionach turystycznych.
14.06.2023
Wiedza

Sprawna ewidencja obiektów noclegowych w regionach cieszących się popularnością wśród turystów ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania i rozwoju tej branży. Wynika ona głównie z obowiązków nałożonych ustawowo na samorządy. Obecnie wiele miejsc boryka się z problemami związanymi z brakiem spójności i standaryzacji danych, a także trudnościami w monitorowaniu i kontrolowaniu obiektów oraz nieodpowiednimi narzędziami czy technologią. Aby sprostać tym wyzwaniom, konieczne jest wypracowanie koncepcji dotyczącej ewidencjonowania, najlepiej wspieranej przez systemy informatyczne.

Public_thumb_foto-tekst
Hover_image
5 zasad skutecznej komunikacji społecznej jako marka terytorialna.
26.05.2023
Wiedza

Skuteczna komunikacja społeczna jest kluczowym narzędziem w procesie budowania marki terytorialnej. W dzisiejszej rzeczywistości, w której konkurencja między regionami, miastami czy też krajami staje się coraz intensywniejsza, odpowiednia strategia komunikacyjna może przyczynić się do wykreowania pożądanego wizerunku i przyciągania uwagi odbiorców. Co więcej, szczególnie w przypadku Jednostek Samorządu Terytorialnego, zaufanie lokalnej społeczności i pozytywny odbiór są podstawą powodzenia w realizacji strategii, programów i projektów. Dobrze funkcjonujące mechanizmy komunikowania społecznego mają przede wszystkim na celu zwiększenie stopnia integracji mieszkańców, a także wzmocnienie ich identyfikacji z danym miejscem.

Public_thumb_computer-1591018
Hover_image
8 dobrych praktyk dotyczących cyberbezpieczeństwa w JST.
28.04.2023
Wiedza

Nowoczesne rozwiązania technologiczne znacznie usprawniają działanie samorządów terytorialnych i umożliwiają skuteczne odpowiadanie na potrzeby mieszkańców. Cyfryzacja procesów administracyjnych otwiera jednak furtkę dla hakerów, którzy wykorzystują luki w systemach bezpieczeństwa. Infrastruktura informatyczna urzędów musi być zatem odporna na różnego rodzaju ataki, które mają na celu między innymi dezinformację, utrudnienie funkcjonowania, a często także kradzież danych. Ochrona całych struktur komputerowych jest zatem niezwykle istotna – zwłaszcza z punktu widzenia Jednostek Samorządu Terytorialnego, które przechowują olbrzymie ilości poufnych informacji.

Public_thumb_txt-blog-2
Hover_image
Wyzwania koordynacji promocji turystycznej w partnerstwach.
27.03.2023
Wiedza

Branża turystyczna w Polsce funkcjonuje w otoczeniu silnej konkurencji. Stąd też działania promocyjne samorządów, podejmowane zarówno w sieci, jak i w mediach tradycyjnych, stały się standardem niemalże w każdym regionie, który chce przyciągnąć odwiedzających. Ponadto coraz częściej korzystają one z partnerskich powiązań sieciowych, czyli rozmaitych form współpracy między podmiotami administracyjnymi. Zawiązywane są one zwykle celem osiągnięcia wielostronnych korzyści, szczególnie obejmujących pozyskiwanie funduszy europejskich na realizację konkretnych przedsięwzięć lokalnych. Partnerstwa niosą jednak za sobą pewne wyzwania, głównie w zakresie koordynacji całego procesu.

Public_thumb_blog
Hover_image
Nowoczesne zarządzanie efektywnością energetyczną w JST.
10.03.2023
Wiedza

Zarządzanie efektywnością energetyczną, szczególnie w obecnym kryzysie geopolitycznym, kiedy koszty energii są bardzo wysokie, to niezwykle istotny aspekt działalności JST. Spektrum możliwych do podjęcia kroków, zmierzających do podniesienia efektywności, a tym samym obniżenia kosztów funkcjonowania, jest olbrzymie. Z tego względu działania te wzbudzają coraz większe zainteresowanie samorządów, a co za tym idzie, także samych mieszkańców.

Public_thumb_blog
Hover_image
10 sposobów, by poprawić promocję JST bez zwiększania budżetu.
24.02.2023
Wiedza

Promocja regionu, aby była skuteczna, wcale nie musi wiązać się z koniecznością poniesienia dużych nakładów finansowych na reklamę. Wypromowanie JST mniejszym kosztem jest jak najbardziej możliwe, ale wymaga niestandardowego podejścia i elastyczności w myśleniu o marce terytorialnej. Przedstawiamy kilka sposobów, które pozwalają podnieść efektywność promocji miejsca bez zwiększania budżetu.

Public_thumb_st-bl
Hover_image
Storytelling: opowiedz historię związaną z marką miejsca.
10.02.2023
Wiedza

Marka miejsca składa się z wielu elementów, które muszą ściśle ze sobą współgrać, by przyciągnąć uwagę odbiorców. Powinna wywoływać przyjemne emocje i budzić poczucie wyjątkowości, np. poprzez odwołanie do unikatowych elementów kultury, dziedzictwa historycznego czy też cech charakterystycznych regionu. Jednym ze sposobów na ujęcie oferty danego miasta czy regionu w spójną, interesującą całość, jest wykorzystanie odpowiednio przygotowanej narracji.

Public_thumb_blog
Hover_image
5 głównych trendów kształtujących branding miejsc w 2023 roku.
24.01.2023
Trendy

Dzisiejsza rzeczywistość zmienia się bardzo dynamicznie i czasem trudno za nią nadążyć. Dotyczy to nie tylko postępu technologicznego, ale także wahań sytuacji gospodarczej czy wielu innych obszarów naszego życia. Chyba każdy z nas zastanawia się, jakie wyzwania przyniesie nam 2023 rok. Sami jesteśmy ciekawi, jak będzie kształtowała się sytuacja w obszarze marketingu terytorialnego, dlatego sięgnęliśmy po wiedzę i prognozy postawione przez ekspertów.

Public_thumb_blog
Hover_image
Jak pandemia zmieniła sposób budowania wizerunku JST?
13.01.2023
Wiedza

Pandemia zmieniła praktycznie każdy element naszej codzienności – od stylu życia, poprzez pracę, aż po przyzwyczajenia czy relacje międzyludzkie. Wpłynęła nie tylko na bieżącą działalność niemal wszystkich branż, ale zdefiniowała również kierunki na przyszłość. JST stanęły nagle przed wyzwaniami, związanymi z szeroko pojętą ochroną zdrowia swoich społeczności, na niespotykaną jak dotąd skalę.

Public_thumb_warszawa
Hover_image
Jarmarki świąteczne jako forma promocji miasta.
21.12.2022
Trendy

Organizowanie lokalnych jarmarków świątecznych to praktyka, która pojawiła się w Polsce stosunkowo niedawno, jednak bardzo szybko zyskała ogromną popularność. Obecnie trudno wyobrazić sobie zimowe krajobrazy największych miast bez urokliwych straganów, stojących na placach czy rynkach. Chyba nie można się temu dziwić, ponieważ większość z nas bardzo lubi ten klimat, wypełniony smakiem pierników i grzanego wina.

Public_thumb_minblog
Hover_image
O czym pamiętać, budując markę terytorialną?
08.12.2022
Wiedza

Samorządy terytorialne coraz częściej wykorzystują narzędzia marketingowe do osiągnięcia swoich celów strategicznych związanych z rozwojem. Nadrzędnym działaniem, służącym promocji danego miejsca, jest zbudowanie silnej marki, opartej na cechach wyróżniających, łatwo zapadających w pamięć.

Public_thumb_fot_siw_blog
Hover_image
Identyfikacja wizualna jako klucz do budowania spójnego wizerunku JST.
18.11.2022
Wiedza

Bardzo istotnym elementem budowania każdej marki jest jej identyfikacja wizualna. W przypadku miast czy regionów, stanowi ona część mechanizmu promocji oraz może być pomocnym narzędziem w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Komunikowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego, oprócz klasycznej roli, obejmującej przekazywanie informacji publicznych, obecnie wiąże się również z kreowaniem pożądanego wizerunku w świadomości odbiorców. Odpowiednio zaprojektowane, ujednolicone oraz konsekwentnie stosowane elementy graficzne tworzą profesjonalny obraz danego miejsca, co pozytywnie wpływa na postrzeganie przez podmioty zewnętrzne.

Public_thumb_li-tekst-page
Hover_image
Jak wykorzystać potencjał LinkedIna w komunikacji miasta lub regionu?
03.11.2022
Wiedza

Obecnie większość miast czy regionów, niezależnie od wielkości, prowadzi działania promocyjne online. Próbują wyróżnić się na tle innych i przekuć swoje zalety na realne korzyści, szczególnie przy pomocy mediów społecznościowych. Nic dziwnego, ponieważ aktywność w Internecie może być pomyślnie stosowana do realizacji celów strategicznych Jednostek Samorządu Terytorialnego. LinkedIn jest coraz popularniejszym środkiem dotarcia do odbiorców. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że to po prostu kolejny portal, umożliwiający publikowanie postów oraz nawiązywanie interakcji. Jednak w rzeczywistości znacząco różni się od pozostałych kanałów komunikacji.

Public_thumb_pexels-yan-krukov-7793697
Hover_image
5 powodów, dlaczego warto informować o swoich działaniach w sposób spójny i przemyślany.
11.10.2022
Wiedza

Skuteczna komunikacja i zrozumienie potrzeb społeczności mogą z powodzeniem napędzać rozwój samorządów. W ramach usprawnienia swojej działalności, JST coraz częściej wykorzystują różnorodne narzędzia przekazu informacji. Dywersyfikacja kanałów jest oczywiście bardzo pożądana, niemniej jednak należy dbać o spójność i wysoką jakość takiej wielotorowej komunikacji.

Public_thumb_smartphone-5064085
Hover_image
Jak polskie miasta budują swój wizerunek na TikToku?
30.09.2022
Trendy

Samorządy, które już od dłuższego czasu aktywnie korzystają z mediów społecznościowych, stopniowo otwierają się na nowe formy promocji. Jedną z nich jest TikTok, który umożliwia dotarcie w głównej mierze do młodszych odbiorców. Profile w tej aplikacji prowadzą już niektóre miasta, choć każde z nich ma nieco inny pomysł na przekaz. Łatwość publikacji oraz spore szanse na szybkie zdobycie popularności sprawiają, że ta forma komunikacji zyskuje na znaczeniu również w kontekście wizerunkowym czy reklamowym.

Public_thumb_mockup_rollup
Hover_image
Elektroniczne zarządzanie inwentarzem jako sposób na uporządkowanie procesu wypożyczania elementów wystawienniczych.
16.09.2022
Studium przypadku

Inwentaryzacja stanowi nieodłączny element funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Jest procesem trudnym organizacyjnie, między innymi ze względu na konieczność ciągłej aktualizacji. Mnóstwo firm boryka się ze sporymi problemami związanymi z ewidencją, przede wszystkim za sprawą nieodpowiedniego podejścia, braku planu oraz narzędzi ułatwiających regularną aktualizację stanów magazynowych.

Public_thumb_kevin-schmid-xjafdaq8omo-unsplash
Hover_image
Kamera, akcja! – czyli jak miasta promują się poprzez City Placement?
30.08.2022
Wiedza

Zarówno miasta, jak i regiony, chcąc przyciągnąć odwiedzających, muszą w atrakcyjny sposób prezentować swoje atuty. Obecnie rywalizacja między JST odbywa się na dwóch płaszczyznach: produktu lokalnego oraz działań promocyjnych. Kluczowe znaczenie ma w tym przypadku zastosowanie różnych narzędzi marketingu terytorialnego. Warunkiem rozwoju jest nie tylko koncentracja na realizacji własnych celów, ale także na oczekiwaniach odbiorców oferty – turystów czy inwestorów.

Public_thumb_edit_pexels-fauxels-3183131
Hover_image
Ewaluacja i monitorowanie projektów badawczych w samorządach terytorialnych.
22.09.2023
Wiedza

Jednostki Samorządu Terytorialnego odgrywają obecnie bardzo istotną rolę w rozwijaniu innowacyjności na poziomie lokalnym. Realizacja projektów badawczych stała się głównym narzędziem, wspierającym osiąganie wyznaczonych celów w tym zakresie. Skuteczne zarządzanie procesami ewaluacyjnymi polega przede wszystkim na bieżącej analizie otrzymywanych wyników. Okresowe przeprowadzanie ankiet, np. dotyczących działalności urzędu, pozwala poprawić efektywność funkcjonowania administracji w obszarach, które są kluczowe z punktu widzenia mieszkańców, turystów bądź innych interesariuszy.

Public_thumb_fp_do_artykulu
Hover_image
Kreatywne wykorzystanie materiałów audiowizualnych w promocji JST.
14.08.2023
Wiedza

W dzisiejszym dynamicznym świecie, skupionym w dużej mierze na przekazie wizualnym, Jednostki Samorządu Terytorialnego coraz częściej sięgają po kreatywne wykorzystanie zasobów graficznych w prowadzonych kampaniach promocyjnych. Wszystko po to, aby lepiej docierać do swoich grup docelowych. Atrakcyjne zdjęcia, filmy, animacje czy wideorelacje stały się nie tylko popularnymi narzędziami komunikacji, ale przede wszystkim efektywnym sposobem prezentacji walorów regionu – turystycznych, krajobrazowych i gospodarczych.

Public_thumb_knoell-marketing-h8c2m599v4u-unsplash
Hover_image
Zarządzanie infrastrukturą drogową w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.
21.07.2023
Wiedza

Zarządzanie infrastrukturą drogową w Jednostkach Samorządu Terytorialnego jest niezwykle istotne dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania miast i obszarów wiejskich. Należą do niej nie tylko sieci dróg publicznych czy chodniki, ale również mosty, tunele, sygnalizacje świetlne i wiele innych elementów, niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego, płynnego ruchu pojazdów oraz pieszych. Wyzwania związane z administrowaniem drogami są liczne – począwszy od modernizacji, a także utrzymania obecnych nawierzchni, przez optymalizację czasu pracy świateł, aż po planowanie powierzchni parkingowych. Każde z nich ma ogromne znaczenie dla poprawy jakości transportu i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Public_thumb_pexels-andrea-piacquadio-926390
Hover_image
Nowoczesne podejście do obsługi inwestorów JST.
30.06.2023
Wiedza

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z inwestorami jest kluczowe dla rozwoju Jednostki Samorządu Terytorialnego. Współpraca biznesowa może przynieść liczne korzyści, takie jak np. tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost gospodarczy, rozbudowa infrastruktury czy też podejmowanie wspólnych inicjatyw lokalnych. Należy pamiętać, że budowanie relacji z interesariuszami to także jeden z elementów kreowania wizerunku miejsca, zarówno w skali regionalnej, jak i ogólnokrajowej. Dotychczasowa, tradycyjna rola samorządu jako podmiotu sprawującego nadzór i kontrolę nad inwestycjami, ustąpiła miejsca aktywnemu partnerstwu oraz promocji przyjaznego otoczenia, sprzyjającego realizacji różnego typu przedsięwzięć.

Public_thumb_clay-banks-3qlkv6bx6ki-unsplash
Hover_image
Sprawna ewidencja obiektów noclegowych w regionach turystycznych.
14.06.2023
Wiedza

Sprawna ewidencja obiektów noclegowych w regionach cieszących się popularnością wśród turystów ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania i rozwoju tej branży. Wynika ona głównie z obowiązków nałożonych ustawowo na samorządy. Obecnie wiele miejsc boryka się z problemami związanymi z brakiem spójności i standaryzacji danych, a także trudnościami w monitorowaniu i kontrolowaniu obiektów oraz nieodpowiednimi narzędziami czy technologią. Aby sprostać tym wyzwaniom, konieczne jest wypracowanie koncepcji dotyczącej ewidencjonowania, najlepiej wspieranej przez systemy informatyczne.

Public_thumb_foto-tekst
Hover_image
5 zasad skutecznej komunikacji społecznej jako marka terytorialna.
26.05.2023
Wiedza

Skuteczna komunikacja społeczna jest kluczowym narzędziem w procesie budowania marki terytorialnej. W dzisiejszej rzeczywistości, w której konkurencja między regionami, miastami czy też krajami staje się coraz intensywniejsza, odpowiednia strategia komunikacyjna może przyczynić się do wykreowania pożądanego wizerunku i przyciągania uwagi odbiorców. Co więcej, szczególnie w przypadku Jednostek Samorządu Terytorialnego, zaufanie lokalnej społeczności i pozytywny odbiór są podstawą powodzenia w realizacji strategii, programów i projektów. Dobrze funkcjonujące mechanizmy komunikowania społecznego mają przede wszystkim na celu zwiększenie stopnia integracji mieszkańców, a także wzmocnienie ich identyfikacji z danym miejscem.

Public_thumb_computer-1591018
Hover_image
8 dobrych praktyk dotyczących cyberbezpieczeństwa w JST.
28.04.2023
Wiedza

Nowoczesne rozwiązania technologiczne znacznie usprawniają działanie samorządów terytorialnych i umożliwiają skuteczne odpowiadanie na potrzeby mieszkańców. Cyfryzacja procesów administracyjnych otwiera jednak furtkę dla hakerów, którzy wykorzystują luki w systemach bezpieczeństwa. Infrastruktura informatyczna urzędów musi być zatem odporna na różnego rodzaju ataki, które mają na celu między innymi dezinformację, utrudnienie funkcjonowania, a często także kradzież danych. Ochrona całych struktur komputerowych jest zatem niezwykle istotna – zwłaszcza z punktu widzenia Jednostek Samorządu Terytorialnego, które przechowują olbrzymie ilości poufnych informacji.

Public_thumb_txt-blog-2
Hover_image
Wyzwania koordynacji promocji turystycznej w partnerstwach.
27.03.2023
Wiedza

Branża turystyczna w Polsce funkcjonuje w otoczeniu silnej konkurencji. Stąd też działania promocyjne samorządów, podejmowane zarówno w sieci, jak i w mediach tradycyjnych, stały się standardem niemalże w każdym regionie, który chce przyciągnąć odwiedzających. Ponadto coraz częściej korzystają one z partnerskich powiązań sieciowych, czyli rozmaitych form współpracy między podmiotami administracyjnymi. Zawiązywane są one zwykle celem osiągnięcia wielostronnych korzyści, szczególnie obejmujących pozyskiwanie funduszy europejskich na realizację konkretnych przedsięwzięć lokalnych. Partnerstwa niosą jednak za sobą pewne wyzwania, głównie w zakresie koordynacji całego procesu.

Public_thumb_blog
Hover_image
Nowoczesne zarządzanie efektywnością energetyczną w JST.
10.03.2023
Wiedza

Zarządzanie efektywnością energetyczną, szczególnie w obecnym kryzysie geopolitycznym, kiedy koszty energii są bardzo wysokie, to niezwykle istotny aspekt działalności JST. Spektrum możliwych do podjęcia kroków, zmierzających do podniesienia efektywności, a tym samym obniżenia kosztów funkcjonowania, jest olbrzymie. Z tego względu działania te wzbudzają coraz większe zainteresowanie samorządów, a co za tym idzie, także samych mieszkańców.

Public_thumb_blog
Hover_image
10 sposobów, by poprawić promocję JST bez zwiększania budżetu.
24.02.2023
Wiedza

Promocja regionu, aby była skuteczna, wcale nie musi wiązać się z koniecznością poniesienia dużych nakładów finansowych na reklamę. Wypromowanie JST mniejszym kosztem jest jak najbardziej możliwe, ale wymaga niestandardowego podejścia i elastyczności w myśleniu o marce terytorialnej. Przedstawiamy kilka sposobów, które pozwalają podnieść efektywność promocji miejsca bez zwiększania budżetu.

Public_thumb_st-bl
Hover_image
Storytelling: opowiedz historię związaną z marką miejsca.
10.02.2023
Wiedza

Marka miejsca składa się z wielu elementów, które muszą ściśle ze sobą współgrać, by przyciągnąć uwagę odbiorców. Powinna wywoływać przyjemne emocje i budzić poczucie wyjątkowości, np. poprzez odwołanie do unikatowych elementów kultury, dziedzictwa historycznego czy też cech charakterystycznych regionu. Jednym ze sposobów na ujęcie oferty danego miasta czy regionu w spójną, interesującą całość, jest wykorzystanie odpowiednio przygotowanej narracji.

Public_thumb_blog
Hover_image
5 głównych trendów kształtujących branding miejsc w 2023 roku.
24.01.2023
Trendy

Dzisiejsza rzeczywistość zmienia się bardzo dynamicznie i czasem trudno za nią nadążyć. Dotyczy to nie tylko postępu technologicznego, ale także wahań sytuacji gospodarczej czy wielu innych obszarów naszego życia. Chyba każdy z nas zastanawia się, jakie wyzwania przyniesie nam 2023 rok. Sami jesteśmy ciekawi, jak będzie kształtowała się sytuacja w obszarze marketingu terytorialnego, dlatego sięgnęliśmy po wiedzę i prognozy postawione przez ekspertów.

Public_thumb_blog
Hover_image
Jak pandemia zmieniła sposób budowania wizerunku JST?
13.01.2023
Wiedza

Pandemia zmieniła praktycznie każdy element naszej codzienności – od stylu życia, poprzez pracę, aż po przyzwyczajenia czy relacje międzyludzkie. Wpłynęła nie tylko na bieżącą działalność niemal wszystkich branż, ale zdefiniowała również kierunki na przyszłość. JST stanęły nagle przed wyzwaniami, związanymi z szeroko pojętą ochroną zdrowia swoich społeczności, na niespotykaną jak dotąd skalę.

Public_thumb_warszawa
Hover_image
Jarmarki świąteczne jako forma promocji miasta.
21.12.2022
Trendy

Organizowanie lokalnych jarmarków świątecznych to praktyka, która pojawiła się w Polsce stosunkowo niedawno, jednak bardzo szybko zyskała ogromną popularność. Obecnie trudno wyobrazić sobie zimowe krajobrazy największych miast bez urokliwych straganów, stojących na placach czy rynkach. Chyba nie można się temu dziwić, ponieważ większość z nas bardzo lubi ten klimat, wypełniony smakiem pierników i grzanego wina.

Public_thumb_minblog
Hover_image
O czym pamiętać, budując markę terytorialną?
08.12.2022
Wiedza

Samorządy terytorialne coraz częściej wykorzystują narzędzia marketingowe do osiągnięcia swoich celów strategicznych związanych z rozwojem. Nadrzędnym działaniem, służącym promocji danego miejsca, jest zbudowanie silnej marki, opartej na cechach wyróżniających, łatwo zapadających w pamięć.

Public_thumb_fot_siw_blog
Hover_image
Identyfikacja wizualna jako klucz do budowania spójnego wizerunku JST.
18.11.2022
Wiedza

Bardzo istotnym elementem budowania każdej marki jest jej identyfikacja wizualna. W przypadku miast czy regionów, stanowi ona część mechanizmu promocji oraz może być pomocnym narzędziem w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Komunikowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego, oprócz klasycznej roli, obejmującej przekazywanie informacji publicznych, obecnie wiąże się również z kreowaniem pożądanego wizerunku w świadomości odbiorców. Odpowiednio zaprojektowane, ujednolicone oraz konsekwentnie stosowane elementy graficzne tworzą profesjonalny obraz danego miejsca, co pozytywnie wpływa na postrzeganie przez podmioty zewnętrzne.

Public_thumb_li-tekst-page
Hover_image
Jak wykorzystać potencjał LinkedIna w komunikacji miasta lub regionu?
03.11.2022
Wiedza

Obecnie większość miast czy regionów, niezależnie od wielkości, prowadzi działania promocyjne online. Próbują wyróżnić się na tle innych i przekuć swoje zalety na realne korzyści, szczególnie przy pomocy mediów społecznościowych. Nic dziwnego, ponieważ aktywność w Internecie może być pomyślnie stosowana do realizacji celów strategicznych Jednostek Samorządu Terytorialnego. LinkedIn jest coraz popularniejszym środkiem dotarcia do odbiorców. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że to po prostu kolejny portal, umożliwiający publikowanie postów oraz nawiązywanie interakcji. Jednak w rzeczywistości znacząco różni się od pozostałych kanałów komunikacji.

Public_thumb_pexels-yan-krukov-7793697
Hover_image
5 powodów, dlaczego warto informować o swoich działaniach w sposób spójny i przemyślany.
11.10.2022
Wiedza

Skuteczna komunikacja i zrozumienie potrzeb społeczności mogą z powodzeniem napędzać rozwój samorządów. W ramach usprawnienia swojej działalności, JST coraz częściej wykorzystują różnorodne narzędzia przekazu informacji. Dywersyfikacja kanałów jest oczywiście bardzo pożądana, niemniej jednak należy dbać o spójność i wysoką jakość takiej wielotorowej komunikacji.

Public_thumb_smartphone-5064085
Hover_image
Jak polskie miasta budują swój wizerunek na TikToku?
30.09.2022
Trendy

Samorządy, które już od dłuższego czasu aktywnie korzystają z mediów społecznościowych, stopniowo otwierają się na nowe formy promocji. Jedną z nich jest TikTok, który umożliwia dotarcie w głównej mierze do młodszych odbiorców. Profile w tej aplikacji prowadzą już niektóre miasta, choć każde z nich ma nieco inny pomysł na przekaz. Łatwość publikacji oraz spore szanse na szybkie zdobycie popularności sprawiają, że ta forma komunikacji zyskuje na znaczeniu również w kontekście wizerunkowym czy reklamowym.

Public_thumb_mockup_rollup
Hover_image
Elektroniczne zarządzanie inwentarzem jako sposób na uporządkowanie procesu wypożyczania elementów wystawienniczych.
16.09.2022
Studium przypadku

Inwentaryzacja stanowi nieodłączny element funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Jest procesem trudnym organizacyjnie, między innymi ze względu na konieczność ciągłej aktualizacji. Mnóstwo firm boryka się ze sporymi problemami związanymi z ewidencją, przede wszystkim za sprawą nieodpowiedniego podejścia, braku planu oraz narzędzi ułatwiających regularną aktualizację stanów magazynowych.

Public_thumb_kevin-schmid-xjafdaq8omo-unsplash
Hover_image
Kamera, akcja! – czyli jak miasta promują się poprzez City Placement?
30.08.2022
Wiedza

Zarówno miasta, jak i regiony, chcąc przyciągnąć odwiedzających, muszą w atrakcyjny sposób prezentować swoje atuty. Obecnie rywalizacja między JST odbywa się na dwóch płaszczyznach: produktu lokalnego oraz działań promocyjnych. Kluczowe znaczenie ma w tym przypadku zastosowanie różnych narzędzi marketingu terytorialnego. Warunkiem rozwoju jest nie tylko koncentracja na realizacji własnych celów, ale także na oczekiwaniach odbiorców oferty – turystów czy inwestorów.