Marka Terytorialna
BLOG

Lubimy się dzielić.

Public_thumb_leonhard-niederwimmer-3rmiplsdaz8-unsplash
Hover_image
Jak utrzymać tempo rozwoju strategicznego marki terytorialnej?
19.04.2024
Wiedza

Marka terytorialna jest jednym z fundamentalnych elementów procesu budowania wizerunku danego regionu, miasta czy całego kraju. Obejmuje nie tylko kwestię promocji turystycznej, ale także przemyślanego zarządzania reputacją, przyciągania inwestycji oraz kreowania tożsamości miejsca. Aby uniknąć tzw. efektu zimnych ogni, rozumianego jako efektowny, lecz krótkotrwały rezultat, należy nakreślić z wyprzedzeniem wybrane kierunki działań, najlepiej już na wstępnym etapie planowania.

Public_thumb_mari-wave-cgtufybmdpq-unsplash
Hover_image
Czym jest megaprodukt w marketingu terytorialnym?
22.03.2024
Wiedza

Choć pojęcie produktu kojarzy się zwykle z czymś użytkowym, to w przypadku promocji miejsca ma zupełnie odmienny, zdecydowanie bardziej rozbudowany wymiar. Strategia marketingowa regionu, jako główne narzędzie w przyciąganiu inwestorów, turystów czy mieszkańców, powinna skupiać się wokół pewnej oferty. Jednym z ważniejszych pojęć, które ułatwia uporządkowanie cech charakterystycznych dla danej lokalizacji i złożenie ich w jedną, spójną całość, jest właśnie megaprodukt. Jak należy rozumieć ten termin w kontekście terytorialnym? Postaramy się Wam przybliżyć nieco teorii na ten temat.

Public_thumb_filip-blaha-_5pvnw6halc-unsplash
Hover_image
Małe jest piękne, czyli promocja regionu w skali mikro.
23.02.2024
Wiedza

Małe regiony, choć często nie dysponują takimi samymi budżetami jak duże miasta czy popularne kurorty, posiadają swoje unikalne cechy i mają potencjał, aby zwrócić uwagę turystów. Pierwszym krokiem do sukcesu jest opracowanie i przyjęcie odpowiedniej strategii, podkreślającej wszelkie atrybuty, które mogą stanowić przewagę konkurencyjną nad innymi lokalizacjami.

Public_thumb_technologia-ludzkiego-dotyku-w-tle-nowoczesny-remake-stworzenia-adama
Hover_image
5 głównych trendów kształtujących branding miejsc w 2024 roku.
15.02.2024
Trendy

Nowe technologie i zmieniające się preferencje odbiorców w sposób bardzo dynamiczny rysują obraz tego, co czeka nas w najbliższej przyszłości. Place branding, podobnie jak i inne odnogi marketingu, aby nadążyć za nieustannie ewoluującą rzeczywistością, będą musiały dostosować się do zmian zachodzących w otoczeniu.

Public_thumb_ai_chatgpt
Hover_image
Jak wykorzystać sztuczną inteligencję (AI) w marketingu terytorialnym?
12.01.2024
Wiedza

Jeszcze do niedawna sztuczna inteligencja wydawała się odległą koncepcją, o której słyszeliśmy wyłącznie w filmach science fiction. Dzisiaj jest to realne narzędzie, wpływające na naszą codzienność. W dobie dynamicznego postępu, technologia ta bardzo szybko stała się dostępna niemal dla wszystkich, a spektrum jej zastosowań obejmuje szereg opcji – od analizy danych, przez produkcję, aż po działania twórcze, w tym wyciąganie wniosków. Jesteśmy świadkami początkowej fazy wdrożenia AI, ale już teraz wiadomo, że to rewolucyjne rozwiązanie zdefiniuje kierunek rozwoju wielu branż usługowych i przemysłowych. Warto zatem lepiej poznać możliwości, jakie oferuje AI i jak można je wykorzystać, aby ułatwić sobie codzienną pracę. W tym artykule skupimy się oczywiście na aspekcie terytorialnym marketingu internetowego.

Public_thumb_mt_44
Hover_image
Wyzwania związane z prowadzeniem ewidencji obiektów noclegowych – platforma eKON jako odpowiedź na potrzeby Krakowa.
23.11.2023
Studium przypadku

Turystyka odgrywa kluczową rolę w rozwoju wielu regionów w Polsce. Nieodłącznie wiąże się z tym kwestia zakwaterowania – nie tylko w hotelach, ale także w mniejszych, prywatnych pokojach gościnnych, apartamentach czy mieszkaniach, udostępnianych w ramach najmu krótkoterminowego.

Public_thumb_grupa-nastolatkow-chetnie-wraca-na-uniwersytet
Hover_image
7 pomysłów na zaangażowanie mieszkańców w ulepszanie strategii marki miejsca.
12.10.2023
Wiedza

Aby strategia marki terytorialnej przynosiła sukcesy, zaangażowanie obywateli w jej rozwój powinno stanowić integralny element procesu podejmowania decyzji. Miejsce tworzą przede wszystkim ludzie – zatem zaangażowanie lokalnej społeczności jest niezbędne. Wszystko po to, by mieć pewność, że przyjęte założenia odzwierciedlają ich potrzeby czy oczekiwania względem swojego regionu. Oprócz nawiązywania kontaktów z mieszkańcami w trakcie tworzenia planów, bardzo istotne jest również, żeby ta relacja była kontynuowana później. Pozwoli to na bieżące monitorowanie postępów oraz ocenę efektywności podejmowanych inicjatyw.

Public_thumb_edit_pexels-fauxels-3183131
Hover_image
Ewaluacja i monitorowanie projektów badawczych w samorządach terytorialnych.
22.09.2023
Wiedza

Jednostki Samorządu Terytorialnego odgrywają obecnie bardzo istotną rolę w rozwijaniu innowacyjności na poziomie lokalnym. Realizacja projektów badawczych stała się głównym narzędziem, wspierającym osiąganie wyznaczonych celów w tym zakresie. Skuteczne zarządzanie procesami ewaluacyjnymi polega przede wszystkim na bieżącej analizie otrzymywanych wyników. Okresowe przeprowadzanie ankiet, np. dotyczących działalności urzędu, pozwala poprawić efektywność funkcjonowania administracji w obszarach, które są kluczowe z punktu widzenia mieszkańców, turystów bądź innych interesariuszy.

Public_thumb_fp_do_artykulu
Hover_image
Kreatywne wykorzystanie materiałów audiowizualnych w promocji JST.
14.08.2023
Wiedza

W dzisiejszym dynamicznym świecie, skupionym w dużej mierze na przekazie wizualnym, Jednostki Samorządu Terytorialnego coraz częściej sięgają po kreatywne wykorzystanie zasobów graficznych w prowadzonych kampaniach promocyjnych. Wszystko po to, aby lepiej docierać do swoich grup docelowych. Atrakcyjne zdjęcia, filmy, animacje czy wideorelacje stały się nie tylko popularnymi narzędziami komunikacji, ale przede wszystkim efektywnym sposobem prezentacji walorów regionu – turystycznych, krajobrazowych i gospodarczych.

Public_thumb_knoell-marketing-h8c2m599v4u-unsplash
Hover_image
Zarządzanie infrastrukturą drogową w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.
21.07.2023
Wiedza

Zarządzanie infrastrukturą drogową w Jednostkach Samorządu Terytorialnego jest niezwykle istotne dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania miast i obszarów wiejskich. Należą do niej nie tylko sieci dróg publicznych czy chodniki, ale również mosty, tunele, sygnalizacje świetlne i wiele innych elementów, niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego, płynnego ruchu pojazdów oraz pieszych. Wyzwania związane z administrowaniem drogami są liczne – począwszy od modernizacji, a także utrzymania obecnych nawierzchni, przez optymalizację czasu pracy świateł, aż po planowanie powierzchni parkingowych. Każde z nich ma ogromne znaczenie dla poprawy jakości transportu i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Public_thumb_pexels-andrea-piacquadio-926390
Hover_image
Nowoczesne podejście do obsługi inwestorów JST.
30.06.2023
Wiedza

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z inwestorami jest kluczowe dla rozwoju Jednostki Samorządu Terytorialnego. Współpraca biznesowa może przynieść liczne korzyści, takie jak np. tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost gospodarczy, rozbudowa infrastruktury czy też podejmowanie wspólnych inicjatyw lokalnych. Należy pamiętać, że budowanie relacji z interesariuszami to także jeden z elementów kreowania wizerunku miejsca, zarówno w skali regionalnej, jak i ogólnokrajowej. Dotychczasowa, tradycyjna rola samorządu jako podmiotu sprawującego nadzór i kontrolę nad inwestycjami, ustąpiła miejsca aktywnemu partnerstwu oraz promocji przyjaznego otoczenia, sprzyjającego realizacji różnego typu przedsięwzięć.

Public_thumb_clay-banks-3qlkv6bx6ki-unsplash
Hover_image
Sprawna ewidencja obiektów noclegowych w regionach turystycznych.
14.06.2023
Wiedza

Sprawna ewidencja obiektów noclegowych w regionach cieszących się popularnością wśród turystów ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania i rozwoju tej branży. Wynika ona głównie z obowiązków nałożonych ustawowo na samorządy. Obecnie wiele miejsc boryka się z problemami związanymi z brakiem spójności i standaryzacji danych, a także trudnościami w monitorowaniu i kontrolowaniu obiektów oraz nieodpowiednimi narzędziami czy technologią. Aby sprostać tym wyzwaniom, konieczne jest wypracowanie koncepcji dotyczącej ewidencjonowania, najlepiej wspieranej przez systemy informatyczne.

Public_thumb_foto-tekst
Hover_image
5 zasad skutecznej komunikacji społecznej jako marka terytorialna.
26.05.2023
Wiedza

Skuteczna komunikacja społeczna jest kluczowym narzędziem w procesie budowania marki terytorialnej. W dzisiejszej rzeczywistości, w której konkurencja między regionami, miastami czy też krajami staje się coraz intensywniejsza, odpowiednia strategia komunikacyjna może przyczynić się do wykreowania pożądanego wizerunku i przyciągania uwagi odbiorców. Co więcej, szczególnie w przypadku Jednostek Samorządu Terytorialnego, zaufanie lokalnej społeczności i pozytywny odbiór są podstawą powodzenia w realizacji strategii, programów i projektów. Dobrze funkcjonujące mechanizmy komunikowania społecznego mają przede wszystkim na celu zwiększenie stopnia integracji mieszkańców, a także wzmocnienie ich identyfikacji z danym miejscem.

Public_thumb_computer-1591018
Hover_image
8 dobrych praktyk dotyczących cyberbezpieczeństwa w JST.
28.04.2023
Wiedza

Nowoczesne rozwiązania technologiczne znacznie usprawniają działanie samorządów terytorialnych i umożliwiają skuteczne odpowiadanie na potrzeby mieszkańców. Cyfryzacja procesów administracyjnych otwiera jednak furtkę dla hakerów, którzy wykorzystują luki w systemach bezpieczeństwa. Infrastruktura informatyczna urzędów musi być zatem odporna na różnego rodzaju ataki, które mają na celu między innymi dezinformację, utrudnienie funkcjonowania, a często także kradzież danych. Ochrona całych struktur komputerowych jest zatem niezwykle istotna – zwłaszcza z punktu widzenia Jednostek Samorządu Terytorialnego, które przechowują olbrzymie ilości poufnych informacji.

Public_thumb_txt-blog-2
Hover_image
Wyzwania koordynacji promocji turystycznej w partnerstwach.
27.03.2023
Wiedza

Branża turystyczna w Polsce funkcjonuje w otoczeniu silnej konkurencji. Stąd też działania promocyjne samorządów, podejmowane zarówno w sieci, jak i w mediach tradycyjnych, stały się standardem niemalże w każdym regionie, który chce przyciągnąć odwiedzających. Ponadto coraz częściej korzystają one z partnerskich powiązań sieciowych, czyli rozmaitych form współpracy między podmiotami administracyjnymi. Zawiązywane są one zwykle celem osiągnięcia wielostronnych korzyści, szczególnie obejmujących pozyskiwanie funduszy europejskich na realizację konkretnych przedsięwzięć lokalnych. Partnerstwa niosą jednak za sobą pewne wyzwania, głównie w zakresie koordynacji całego procesu.

Public_thumb_blog
Hover_image
Nowoczesne zarządzanie efektywnością energetyczną w JST.
10.03.2023
Wiedza

Zarządzanie efektywnością energetyczną, szczególnie w obecnym kryzysie geopolitycznym, kiedy koszty energii są bardzo wysokie, to niezwykle istotny aspekt działalności JST. Spektrum możliwych do podjęcia kroków, zmierzających do podniesienia efektywności, a tym samym obniżenia kosztów funkcjonowania, jest olbrzymie. Z tego względu działania te wzbudzają coraz większe zainteresowanie samorządów, a co za tym idzie, także samych mieszkańców.

Public_thumb_blog
Hover_image
10 sposobów, by poprawić promocję JST bez zwiększania budżetu.
24.02.2023
Wiedza

Promocja regionu, aby była skuteczna, wcale nie musi wiązać się z koniecznością poniesienia dużych nakładów finansowych na reklamę. Wypromowanie JST mniejszym kosztem jest jak najbardziej możliwe, ale wymaga niestandardowego podejścia i elastyczności w myśleniu o marce terytorialnej. Przedstawiamy kilka sposobów, które pozwalają podnieść efektywność promocji miejsca bez zwiększania budżetu.

Public_thumb_st-bl
Hover_image
Storytelling: opowiedz historię związaną z marką miejsca.
10.02.2023
Wiedza

Marka miejsca składa się z wielu elementów, które muszą ściśle ze sobą współgrać, by przyciągnąć uwagę odbiorców. Powinna wywoływać przyjemne emocje i budzić poczucie wyjątkowości, np. poprzez odwołanie do unikatowych elementów kultury, dziedzictwa historycznego czy też cech charakterystycznych regionu. Jednym ze sposobów na ujęcie oferty danego miasta czy regionu w spójną, interesującą całość, jest wykorzystanie odpowiednio przygotowanej narracji.

Public_thumb_blog
Hover_image
5 głównych trendów kształtujących branding miejsc w 2023 roku.
24.01.2023
Trendy

Dzisiejsza rzeczywistość zmienia się bardzo dynamicznie i czasem trudno za nią nadążyć. Dotyczy to nie tylko postępu technologicznego, ale także wahań sytuacji gospodarczej czy wielu innych obszarów naszego życia. Chyba każdy z nas zastanawia się, jakie wyzwania przyniesie nam 2023 rok. Sami jesteśmy ciekawi, jak będzie kształtowała się sytuacja w obszarze marketingu terytorialnego, dlatego sięgnęliśmy po wiedzę i prognozy postawione przez ekspertów.

Public_thumb_blog
Hover_image
Jak pandemia zmieniła sposób budowania wizerunku JST?
13.01.2023
Wiedza

Pandemia zmieniła praktycznie każdy element naszej codzienności – od stylu życia, poprzez pracę, aż po przyzwyczajenia czy relacje międzyludzkie. Wpłynęła nie tylko na bieżącą działalność niemal wszystkich branż, ale zdefiniowała również kierunki na przyszłość. JST stanęły nagle przed wyzwaniami, związanymi z szeroko pojętą ochroną zdrowia swoich społeczności, na niespotykaną jak dotąd skalę.

Public_thumb_warszawa
Hover_image
Jarmarki świąteczne jako forma promocji miasta.
21.12.2022
Trendy

Organizowanie lokalnych jarmarków świątecznych to praktyka, która pojawiła się w Polsce stosunkowo niedawno, jednak bardzo szybko zyskała ogromną popularność. Obecnie trudno wyobrazić sobie zimowe krajobrazy największych miast bez urokliwych straganów, stojących na placach czy rynkach. Chyba nie można się temu dziwić, ponieważ większość z nas bardzo lubi ten klimat, wypełniony smakiem pierników i grzanego wina.

Public_thumb_leonhard-niederwimmer-3rmiplsdaz8-unsplash
Hover_image
Jak utrzymać tempo rozwoju strategicznego marki terytorialnej?
19.04.2024
Wiedza

Marka terytorialna jest jednym z fundamentalnych elementów procesu budowania wizerunku danego regionu, miasta czy całego kraju. Obejmuje nie tylko kwestię promocji turystycznej, ale także przemyślanego zarządzania reputacją, przyciągania inwestycji oraz kreowania tożsamości miejsca. Aby uniknąć tzw. efektu zimnych ogni, rozumianego jako efektowny, lecz krótkotrwały rezultat, należy nakreślić z wyprzedzeniem wybrane kierunki działań, najlepiej już na wstępnym etapie planowania.

Public_thumb_mari-wave-cgtufybmdpq-unsplash
Hover_image
Czym jest megaprodukt w marketingu terytorialnym?
22.03.2024
Wiedza

Choć pojęcie produktu kojarzy się zwykle z czymś użytkowym, to w przypadku promocji miejsca ma zupełnie odmienny, zdecydowanie bardziej rozbudowany wymiar. Strategia marketingowa regionu, jako główne narzędzie w przyciąganiu inwestorów, turystów czy mieszkańców, powinna skupiać się wokół pewnej oferty. Jednym z ważniejszych pojęć, które ułatwia uporządkowanie cech charakterystycznych dla danej lokalizacji i złożenie ich w jedną, spójną całość, jest właśnie megaprodukt. Jak należy rozumieć ten termin w kontekście terytorialnym? Postaramy się Wam przybliżyć nieco teorii na ten temat.

Public_thumb_filip-blaha-_5pvnw6halc-unsplash
Hover_image
Małe jest piękne, czyli promocja regionu w skali mikro.
23.02.2024
Wiedza

Małe regiony, choć często nie dysponują takimi samymi budżetami jak duże miasta czy popularne kurorty, posiadają swoje unikalne cechy i mają potencjał, aby zwrócić uwagę turystów. Pierwszym krokiem do sukcesu jest opracowanie i przyjęcie odpowiedniej strategii, podkreślającej wszelkie atrybuty, które mogą stanowić przewagę konkurencyjną nad innymi lokalizacjami.

Public_thumb_technologia-ludzkiego-dotyku-w-tle-nowoczesny-remake-stworzenia-adama
Hover_image
5 głównych trendów kształtujących branding miejsc w 2024 roku.
15.02.2024
Trendy

Nowe technologie i zmieniające się preferencje odbiorców w sposób bardzo dynamiczny rysują obraz tego, co czeka nas w najbliższej przyszłości. Place branding, podobnie jak i inne odnogi marketingu, aby nadążyć za nieustannie ewoluującą rzeczywistością, będą musiały dostosować się do zmian zachodzących w otoczeniu.

Public_thumb_ai_chatgpt
Hover_image
Jak wykorzystać sztuczną inteligencję (AI) w marketingu terytorialnym?
12.01.2024
Wiedza

Jeszcze do niedawna sztuczna inteligencja wydawała się odległą koncepcją, o której słyszeliśmy wyłącznie w filmach science fiction. Dzisiaj jest to realne narzędzie, wpływające na naszą codzienność. W dobie dynamicznego postępu, technologia ta bardzo szybko stała się dostępna niemal dla wszystkich, a spektrum jej zastosowań obejmuje szereg opcji – od analizy danych, przez produkcję, aż po działania twórcze, w tym wyciąganie wniosków. Jesteśmy świadkami początkowej fazy wdrożenia AI, ale już teraz wiadomo, że to rewolucyjne rozwiązanie zdefiniuje kierunek rozwoju wielu branż usługowych i przemysłowych. Warto zatem lepiej poznać możliwości, jakie oferuje AI i jak można je wykorzystać, aby ułatwić sobie codzienną pracę. W tym artykule skupimy się oczywiście na aspekcie terytorialnym marketingu internetowego.

Public_thumb_mt_44
Hover_image
Wyzwania związane z prowadzeniem ewidencji obiektów noclegowych – platforma eKON jako odpowiedź na potrzeby Krakowa.
23.11.2023
Studium przypadku

Turystyka odgrywa kluczową rolę w rozwoju wielu regionów w Polsce. Nieodłącznie wiąże się z tym kwestia zakwaterowania – nie tylko w hotelach, ale także w mniejszych, prywatnych pokojach gościnnych, apartamentach czy mieszkaniach, udostępnianych w ramach najmu krótkoterminowego.

Public_thumb_grupa-nastolatkow-chetnie-wraca-na-uniwersytet
Hover_image
7 pomysłów na zaangażowanie mieszkańców w ulepszanie strategii marki miejsca.
12.10.2023
Wiedza

Aby strategia marki terytorialnej przynosiła sukcesy, zaangażowanie obywateli w jej rozwój powinno stanowić integralny element procesu podejmowania decyzji. Miejsce tworzą przede wszystkim ludzie – zatem zaangażowanie lokalnej społeczności jest niezbędne. Wszystko po to, by mieć pewność, że przyjęte założenia odzwierciedlają ich potrzeby czy oczekiwania względem swojego regionu. Oprócz nawiązywania kontaktów z mieszkańcami w trakcie tworzenia planów, bardzo istotne jest również, żeby ta relacja była kontynuowana później. Pozwoli to na bieżące monitorowanie postępów oraz ocenę efektywności podejmowanych inicjatyw.

Public_thumb_edit_pexels-fauxels-3183131
Hover_image
Ewaluacja i monitorowanie projektów badawczych w samorządach terytorialnych.
22.09.2023
Wiedza

Jednostki Samorządu Terytorialnego odgrywają obecnie bardzo istotną rolę w rozwijaniu innowacyjności na poziomie lokalnym. Realizacja projektów badawczych stała się głównym narzędziem, wspierającym osiąganie wyznaczonych celów w tym zakresie. Skuteczne zarządzanie procesami ewaluacyjnymi polega przede wszystkim na bieżącej analizie otrzymywanych wyników. Okresowe przeprowadzanie ankiet, np. dotyczących działalności urzędu, pozwala poprawić efektywność funkcjonowania administracji w obszarach, które są kluczowe z punktu widzenia mieszkańców, turystów bądź innych interesariuszy.

Public_thumb_fp_do_artykulu
Hover_image
Kreatywne wykorzystanie materiałów audiowizualnych w promocji JST.
14.08.2023
Wiedza

W dzisiejszym dynamicznym świecie, skupionym w dużej mierze na przekazie wizualnym, Jednostki Samorządu Terytorialnego coraz częściej sięgają po kreatywne wykorzystanie zasobów graficznych w prowadzonych kampaniach promocyjnych. Wszystko po to, aby lepiej docierać do swoich grup docelowych. Atrakcyjne zdjęcia, filmy, animacje czy wideorelacje stały się nie tylko popularnymi narzędziami komunikacji, ale przede wszystkim efektywnym sposobem prezentacji walorów regionu – turystycznych, krajobrazowych i gospodarczych.

Public_thumb_knoell-marketing-h8c2m599v4u-unsplash
Hover_image
Zarządzanie infrastrukturą drogową w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.
21.07.2023
Wiedza

Zarządzanie infrastrukturą drogową w Jednostkach Samorządu Terytorialnego jest niezwykle istotne dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania miast i obszarów wiejskich. Należą do niej nie tylko sieci dróg publicznych czy chodniki, ale również mosty, tunele, sygnalizacje świetlne i wiele innych elementów, niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego, płynnego ruchu pojazdów oraz pieszych. Wyzwania związane z administrowaniem drogami są liczne – począwszy od modernizacji, a także utrzymania obecnych nawierzchni, przez optymalizację czasu pracy świateł, aż po planowanie powierzchni parkingowych. Każde z nich ma ogromne znaczenie dla poprawy jakości transportu i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Public_thumb_pexels-andrea-piacquadio-926390
Hover_image
Nowoczesne podejście do obsługi inwestorów JST.
30.06.2023
Wiedza

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z inwestorami jest kluczowe dla rozwoju Jednostki Samorządu Terytorialnego. Współpraca biznesowa może przynieść liczne korzyści, takie jak np. tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost gospodarczy, rozbudowa infrastruktury czy też podejmowanie wspólnych inicjatyw lokalnych. Należy pamiętać, że budowanie relacji z interesariuszami to także jeden z elementów kreowania wizerunku miejsca, zarówno w skali regionalnej, jak i ogólnokrajowej. Dotychczasowa, tradycyjna rola samorządu jako podmiotu sprawującego nadzór i kontrolę nad inwestycjami, ustąpiła miejsca aktywnemu partnerstwu oraz promocji przyjaznego otoczenia, sprzyjającego realizacji różnego typu przedsięwzięć.

Public_thumb_clay-banks-3qlkv6bx6ki-unsplash
Hover_image
Sprawna ewidencja obiektów noclegowych w regionach turystycznych.
14.06.2023
Wiedza

Sprawna ewidencja obiektów noclegowych w regionach cieszących się popularnością wśród turystów ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania i rozwoju tej branży. Wynika ona głównie z obowiązków nałożonych ustawowo na samorządy. Obecnie wiele miejsc boryka się z problemami związanymi z brakiem spójności i standaryzacji danych, a także trudnościami w monitorowaniu i kontrolowaniu obiektów oraz nieodpowiednimi narzędziami czy technologią. Aby sprostać tym wyzwaniom, konieczne jest wypracowanie koncepcji dotyczącej ewidencjonowania, najlepiej wspieranej przez systemy informatyczne.

Public_thumb_foto-tekst
Hover_image
5 zasad skutecznej komunikacji społecznej jako marka terytorialna.
26.05.2023
Wiedza

Skuteczna komunikacja społeczna jest kluczowym narzędziem w procesie budowania marki terytorialnej. W dzisiejszej rzeczywistości, w której konkurencja między regionami, miastami czy też krajami staje się coraz intensywniejsza, odpowiednia strategia komunikacyjna może przyczynić się do wykreowania pożądanego wizerunku i przyciągania uwagi odbiorców. Co więcej, szczególnie w przypadku Jednostek Samorządu Terytorialnego, zaufanie lokalnej społeczności i pozytywny odbiór są podstawą powodzenia w realizacji strategii, programów i projektów. Dobrze funkcjonujące mechanizmy komunikowania społecznego mają przede wszystkim na celu zwiększenie stopnia integracji mieszkańców, a także wzmocnienie ich identyfikacji z danym miejscem.

Public_thumb_computer-1591018
Hover_image
8 dobrych praktyk dotyczących cyberbezpieczeństwa w JST.
28.04.2023
Wiedza

Nowoczesne rozwiązania technologiczne znacznie usprawniają działanie samorządów terytorialnych i umożliwiają skuteczne odpowiadanie na potrzeby mieszkańców. Cyfryzacja procesów administracyjnych otwiera jednak furtkę dla hakerów, którzy wykorzystują luki w systemach bezpieczeństwa. Infrastruktura informatyczna urzędów musi być zatem odporna na różnego rodzaju ataki, które mają na celu między innymi dezinformację, utrudnienie funkcjonowania, a często także kradzież danych. Ochrona całych struktur komputerowych jest zatem niezwykle istotna – zwłaszcza z punktu widzenia Jednostek Samorządu Terytorialnego, które przechowują olbrzymie ilości poufnych informacji.

Public_thumb_txt-blog-2
Hover_image
Wyzwania koordynacji promocji turystycznej w partnerstwach.
27.03.2023
Wiedza

Branża turystyczna w Polsce funkcjonuje w otoczeniu silnej konkurencji. Stąd też działania promocyjne samorządów, podejmowane zarówno w sieci, jak i w mediach tradycyjnych, stały się standardem niemalże w każdym regionie, który chce przyciągnąć odwiedzających. Ponadto coraz częściej korzystają one z partnerskich powiązań sieciowych, czyli rozmaitych form współpracy między podmiotami administracyjnymi. Zawiązywane są one zwykle celem osiągnięcia wielostronnych korzyści, szczególnie obejmujących pozyskiwanie funduszy europejskich na realizację konkretnych przedsięwzięć lokalnych. Partnerstwa niosą jednak za sobą pewne wyzwania, głównie w zakresie koordynacji całego procesu.

Public_thumb_blog
Hover_image
Nowoczesne zarządzanie efektywnością energetyczną w JST.
10.03.2023
Wiedza

Zarządzanie efektywnością energetyczną, szczególnie w obecnym kryzysie geopolitycznym, kiedy koszty energii są bardzo wysokie, to niezwykle istotny aspekt działalności JST. Spektrum możliwych do podjęcia kroków, zmierzających do podniesienia efektywności, a tym samym obniżenia kosztów funkcjonowania, jest olbrzymie. Z tego względu działania te wzbudzają coraz większe zainteresowanie samorządów, a co za tym idzie, także samych mieszkańców.

Public_thumb_blog
Hover_image
10 sposobów, by poprawić promocję JST bez zwiększania budżetu.
24.02.2023
Wiedza

Promocja regionu, aby była skuteczna, wcale nie musi wiązać się z koniecznością poniesienia dużych nakładów finansowych na reklamę. Wypromowanie JST mniejszym kosztem jest jak najbardziej możliwe, ale wymaga niestandardowego podejścia i elastyczności w myśleniu o marce terytorialnej. Przedstawiamy kilka sposobów, które pozwalają podnieść efektywność promocji miejsca bez zwiększania budżetu.

Public_thumb_st-bl
Hover_image
Storytelling: opowiedz historię związaną z marką miejsca.
10.02.2023
Wiedza

Marka miejsca składa się z wielu elementów, które muszą ściśle ze sobą współgrać, by przyciągnąć uwagę odbiorców. Powinna wywoływać przyjemne emocje i budzić poczucie wyjątkowości, np. poprzez odwołanie do unikatowych elementów kultury, dziedzictwa historycznego czy też cech charakterystycznych regionu. Jednym ze sposobów na ujęcie oferty danego miasta czy regionu w spójną, interesującą całość, jest wykorzystanie odpowiednio przygotowanej narracji.

Public_thumb_blog
Hover_image
5 głównych trendów kształtujących branding miejsc w 2023 roku.
24.01.2023
Trendy

Dzisiejsza rzeczywistość zmienia się bardzo dynamicznie i czasem trudno za nią nadążyć. Dotyczy to nie tylko postępu technologicznego, ale także wahań sytuacji gospodarczej czy wielu innych obszarów naszego życia. Chyba każdy z nas zastanawia się, jakie wyzwania przyniesie nam 2023 rok. Sami jesteśmy ciekawi, jak będzie kształtowała się sytuacja w obszarze marketingu terytorialnego, dlatego sięgnęliśmy po wiedzę i prognozy postawione przez ekspertów.

Public_thumb_blog
Hover_image
Jak pandemia zmieniła sposób budowania wizerunku JST?
13.01.2023
Wiedza

Pandemia zmieniła praktycznie każdy element naszej codzienności – od stylu życia, poprzez pracę, aż po przyzwyczajenia czy relacje międzyludzkie. Wpłynęła nie tylko na bieżącą działalność niemal wszystkich branż, ale zdefiniowała również kierunki na przyszłość. JST stanęły nagle przed wyzwaniami, związanymi z szeroko pojętą ochroną zdrowia swoich społeczności, na niespotykaną jak dotąd skalę.

Public_thumb_warszawa
Hover_image
Jarmarki świąteczne jako forma promocji miasta.
21.12.2022
Trendy

Organizowanie lokalnych jarmarków świątecznych to praktyka, która pojawiła się w Polsce stosunkowo niedawno, jednak bardzo szybko zyskała ogromną popularność. Obecnie trudno wyobrazić sobie zimowe krajobrazy największych miast bez urokliwych straganów, stojących na placach czy rynkach. Chyba nie można się temu dziwić, ponieważ większość z nas bardzo lubi ten klimat, wypełniony smakiem pierników i grzanego wina.