Marka Terytorialna | System Koordynacji Promocji
PRODUKTY

System Koordynacji Promocji

Rdzeń wszelkich działań Jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie promocji.

Skp

Nowe narzędzie do zarządzania marką miasta bądź regionu wyposażone w kilkanaście niezależnych od siebie modułów. Celem wdrożonego systemu jest dostarczenie JST realnych korzyści, wśród których możemy wymienić:

 1. skupianie informacji na temat działalności mogącej mieć znaczenie promocyjne,
 2. wprowadzanie elementów długofalowego planowania i raportowania działań,
 3. zwiększanie efektywności i podnoszenie standardów prowadzonych działań,
 4. maksymalizacja zysków wynikających z działań promocyjnych i budowanie efektywnych kanałów komunikacyjnych,
 5. uspójnienie myślenia na temat JST jako marki, na którą pracuje wiele jednostek.

Kluczowe moduły systemu

Elektroniczna karta projektu

Każda karta jest dostosowana do potrzeb danego klienta, a jej standardowe elementy to:

 • grupy docelowe projektu,
 • proponowane działania promocyjne,
 • planowane wydatkowanie,
 • dokładny opis,
 • media plan,
 • zasięg projektu,
 • i wiele innych.

Automatyczna ocena projektu

Ocena setek projektów potrafi być bardzo czasochłonna. Moduł automatycznej oceny znacznie ją ułatwia. Wśród kryteriów oceny znajdziemy m.in.:

 • budżet,
 • zasięg,
 • współpraca z innymi jednostkami,
 • grupy docelowe,
 • KPI.

Zarządzanie nośnikami reklamowymi

 • ewidencja nośników, ich położenia geograficznego i rodzaju,
 • reguły zamówień, zapobiegające rezerwacji sąsiadujących nośników na tę samą treść,
 • wizualizacja rozmieszczenia nośników na mapie,
 • kategorie i tagi nośników.

Zarządzanie i inwentaryzacja elementów systemu wystawienniczego

 • automatyczne generowanie protokołów wypożyczenia i zwrotu,
 • wypełniając krótki formularz, jednostka samodzielnie składa zamówienie i określa czas jego trwania.
 • elektroniczne zarządzanie stanem magazynowym przy pomocy technologii RFID – przypisywanie znaczników RFID do poszczególnych elementów systemu wystawienniczego, co umożliwia ich automatyczną inwentaryzację oraz gwarantuje kompletność zwracanych elementów,
 • dedykowana aplikacja mobilna, umożliwiającą odczytywanie tagów RFID, która ułatwia proces wydawania i zwrotu elementów systemu wystawienniczego.

Katalog materiałów promocyjnych

 • umożliwia zbieranie zamówień z różnych jednostek, a następnie dokonanie grupowego zakupu danego materiału,
 • przynosi wymierne korzyści w postaci spójnej promocji oraz niższych kosztów zakupu gadżetów.

Centralne repozytorium materiałów promocyjnych

W bazie materiałów możemy zgromadzić niemal każdy rodzaj pliku o potencjalnym znaczeniu promocyjnym:

 • prezentacje w formacie PowerPoint, aktualizowane przez pracowników Departamentu/ Wydziału odpowiedzialnego za markę,
 • teksty promocyjne dotyczące różnych obszarów funkcjonowania miasta czy regionu.

Moduł raportowania

 • szybka i łatwa analiza danych,
 • tworzenie złożonych, przejrzystych zestawień za pomocą kilku kliknięć,
 • automatyczne dopasowanie do układu i wielkości papieru, na jakim są drukowane,
 • dostosowany do różnych szczebli zarządczych.

Obsługa procesu przyznawania patronatów honorowych

 • pełna automatyzacja generowania dokumentów i ich wymiany z wnioskodawcami,
 • rola administratora ograniczona do akceptacji bądź odrzucenia wniosku, z możliwością podania przyczyny,
 • wdrożenie modułu wymaga indywidualnego dostosowania do procesu obowiązującego w danej instytucji.

Akceptacja materiałów graficznych i zarządzanie wizerunkiem

 • powiązanie materiału graficznego z kartą projektową,
 • system akceptacji z możliwością dodania komentarza zwrotnego,
 • skuteczna kontrola i przestrzeganie zasad określonych w Systemie Identyfikacji Wizualnej marki.

Zarządzanie stanem magazynowym materiałów promocyjnych

 • zamówienia na materiały są składane i akceptowane bezpośrednio w systemie,
 • raporty stanu magazynu i zestawienia wydawanych materiałów są tworzone w czasie rzeczywistym.

Kontrola zarządcza

 • moduł jest dokładnym odwzorowaniem procedur, instrukcji i zasad kontroli zarządczej w danej JST,
 • bieżące monitorowanie ryzyka, analiza stopnia zaawansowania projektów oraz przesyłanie oświadczeń o stanie kontroli odbywają się w sposób elektroniczny.

Korzyści Systemu Koordynacji Promocji

Ico_category
Pełna wiedza w jednym miejscu
 • komplet informacji na temat planowanych aktywności promocyjnych oraz środków finansowych przeznaczanych na promocję w mieście
 • wprowadzanie elementów długofalowego planowania i raportowania działań
Ico_category
Kontrola nad budżetami
 • wzrost efektywności wydatkowania środków budżetowych dzięki możliwości prowadzenia analiz finansowych
 • maksymalizacja zysków wynikających z działań promocyjnych i budowanie efektywnych kanałów komunikacyjnych
Ico_category
Wymierne korzyści dla marki
 • uspójnienie myślenia na temat JST jako marki, na którą pracuje wiele jednostek
 • zwiększanie efektywności i podniesienie standardów prowadzonych działań