Marka Terytorialna | ​System Koordynacji Promocji Gospodarczej
Skpg
PRODUKTY

System Koordynacji Promocji Gospodarczej

Pełna i aktualna oferta inwestycyjna w jednym miejscu jest kluczowa, by w sprawnie przyciągać inwestorów.

Funkcjonalności
Przepływ ofert | Baza danych | Zarządzanie danymi | Generator oferty
System, który przynosi realny zysk

Właściwa koordynacja w trakcie tworzenia oferty inwestycyjnej pozwala na jej skuteczną prezentację. Maksymalnie proste i kompleksowe przedstawienie wszystkich informacji w jednym miejscu znacząco ułatwia przeprowadzenie procesu pozyskania inwestora.

Przepływ ofert terenów inwestycyjnych i ich akceptacja

Podstawową funkcjonalnością systemu jest przepływ informacji na temat ofert terenów inwestycyjnych. Poszczególne oferty wprowadzane są do systemu w formie elektronicznych formularzy. Zawierają one następujące składowe: położenie, funkcje według MPZP, odległość do linii kolejowej, możliwości uzbrojenia terenu, badanie geologiczne, odległość od lotniska, charakter terenów.

Baza dostępnych przestrzeni biurowych

Dostępność powierzchni biurowej w odpowiednim standardzie jest ważną składową decyzji o zainwestowaniu w centra usługowe. Ułatwiamy inwestorom podjęcie decyzji inwestycyjnej poprzez udostępnienie szeregu niezbędnych informacji dotyczących dostępności, standardu i obłożenia powierzchni biurowej na danym terenie.

Inwestor znajdzie tam również dane odnośnie położenia, stanu technicznego budynku, możliwości jego rozwoju czy wakatu.

Foto_3
System zarządzania danymi ekonomiczno-społecznymi

Dane dotyczą struktury ludności, bezrobocia i wykształcenia są bardzo istotne w procesie podejmowanie długoterminowych decyzji inwestycyjnych. Odpowiednia siła robocza oraz kadra zarządzająca są kluczowe dla powodzenia przedsięwzięć. System prezentuje te dane w sposób prosty i przejrzysty.

Formularz_generator_oferty
Generator oferty inwestycyjnej

Zadaniem generatora jest przeprowadzenie inwestora krok po kroku przez wszystkie istotne cechy inwestycji, by na koniec otrzymać zbiorcze zestawienie informacji i bezpośrednie kontakty do różnych interesariuszy. W tym samym momencie, JST otrzymuje pełną informację o zapotrzebowaniu inwestora.

Inwestor otrzymuje zestawienie możliwych wariantów inwestycyjnych, informacje o profilu zawodowym mieszkańców oraz najważniejsze dane ekonomiczno-społeczne, zebrane w postaci pliku PDF.

PRODUKTY I USŁUGI

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Marki Terytorialnej.

Public_thumb_skp

Rdzeń wszelkich działań Jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie promocji. Wśród kilkunastu modułów systemu znajdziemy: zarządzanie elektronicznymi kartami projektu, akceptację materiałów graficznych, zarządzanie nośnikami miejskimi oraz rezerwacją systemu wystawienniczego.

Public_thumb_fotoportal

Repozytorium wszelkiego rodzaju materiałów audiowizualnych – od zdjęć, przez filmy, po prezentacje. Umożliwia łatwe pozyskanie i dystrybucję tych materiałów.

Public_thumb_skpg

Narzędzie ułatwiające profesjonalną obsługę inwestorów. Umożliwia natychmiastowe tworzenie ofert inwestycyjnych, przechowuje dane ekonomiczne i ewidencjonuje tereny inwestycyjne.

Public_thumb_home

Doradztwo w aspekcie wdrażania systemu oraz wsparcie na etapie prezentacji projektu wśród decydentów i urzędników Miasta.