Marka Terytorialna | ​System Koordynacji Promocji Gospodarczej
PRODUKTY

System Koordynacji Promocji Gospodarczej

Narzędzie ułatwiające profesjonalną obsługę inwestorów.

Skpg

System tworzy oferty inwestycyjne, przechowuje dane ekonomiczne i ewidencjonuje tereny inwestycyjne. Wszystkie kluczowe informacje gromadzone są w jednym miejscu, co umożliwia sprawne przyciąganie inwestorów. Główne funkcjonalności systemu to:

 1. katalogowanie i przepływ informacji na temat terenów inwestycyjnych,
 2. baza dostępnych przestrzeni biurowych,
 3. repozytorium danych ekonomiczno-społecznych,
 4. generator oferty inwestycyjnej.

Kluczowe moduły systemu

Przepływ ofert terenów inwestycyjnych

 • elektroniczne karty ofert są automatycznie składowane w systemie i zawierają takie informacje jak położenie, funkcje według MPZP, odległości od linii kolejowych, możliwości uzbrojenia terenu i wiele innych.
 • karty mogą być wprowadzane przez uprawnionych użytkowników spoza własnej organizacji i być akceptowane przez administratorów

Baza dostępnych przestrzeni biurowych

 • dokładnie informacja o powierzchniach biurowych w odpowiednich standardach
 • opisy techniczne budynków oraz możliwości rozwoju
 • informacja na temat obłożenia i wakatów

Zarządzania danymi ekonomiczno-społecznymi

 • wszystkie kluczowe dla inwestora wskaźniki w jednym miejscu. Od struktury ludności po bezrobocie.
 • informacje na temat profili kształcenia ośrodków akademickich
 • zachęty inwestycyjne (dotacje unijne, zwolnienia z podatków od nieruchomości, stypendia).

Generator oferty Inwestycyjnej

 • modułu prowadzący inwestora krok po kroku przez wszystkie istotne cechy inwestycji, by na koniec otrzymać zbiorcze zestawienie informacji i bezpośrednie kontakty do różnych interesariuszy.
 • natychmiastowe generowanie oferty w formie PDF oraz w wersji do wydruku