Marka Terytorialna | ​System Koordynacji Promocji Gospodarczej
PRODUKTY

System Koordynacji Promocji Gospodarczej

Narzędzie ułatwiające profesjonalną obsługę inwestorów.

Skpg

System tworzy oferty inwestycyjne, przechowuje dane ekonomiczne i ewidencjonuje tereny inwestycyjne. Wszystkie kluczowe informacje gromadzone są w jednym miejscu, co umożliwia sprawne przyciąganie inwestorów. Główne funkcjonalności systemu to:

 1. katalogowanie i przepływ informacji na temat terenów inwestycyjnych,
 2. baza dostępnych przestrzeni biurowych,
 3. repozytorium danych ekonomiczno-społecznych,
 4. generator oferty inwestycyjnej.

Kluczowe moduły systemu

Przepływ ofert terenów inwestycyjnych
 • elektroniczne karty ofert są automatycznie składowane w systemie i zawierają takie informacje jak położenie, funkcje według MPZP, odległości od linii kolejowych, możliwości uzbrojenia terenu i wiele innych.
 • karty mogą być wprowadzane przez uprawnionych użytkowników spoza własnej organizacji i być akceptowane przez administratorów
Baza dostępnych przestrzeni biurowych
 • dokładnie informacja o powierzchniach biurowych w odpowiednich standardach
 • opisy techniczne budynków oraz możliwości rozwoju
 • informacja na temat obłożenia i wakatów
Zarządzania danymi ekonomiczno-społecznymi
 • wszystkie kluczowe dla inwestora wskaźniki w jednym miejscu. Od struktury ludności po bezrobocie.
 • informacje na temat profili kształcenia ośrodków akademickich
 • zachęty inwestycyjne (dotacje unijne, zwolnienia z podatków od nieruchomości, stypendia).
Generator oferty Inwestycyjnej
 • modułu prowadzący inwestora krok po kroku przez wszystkie istotne cechy inwestycji, by na koniec otrzymać zbiorcze zestawienie informacji i bezpośrednie kontakty do różnych interesariuszy.
 • natychmiastowe generowanie oferty w formie PDF oraz w wersji do wydruku
OFERTA

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałą częścią naszej oferty.

Skp

Rdzeń wszelkich działań Jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie promocji. Wyposażony w kilkanaście niezależnych od siebie modułów.

Fotoportal

Repozytorium materiałów audiowizualnych: zdjęć, filmów, prezentacji i dokumentów. Umożliwia łatwe pozyskanie i dystrybucję tych materiałów.

Skjst

Wszechstronne narzędzie dostosowane do indywidualnych potrzeb powiatów i gmin. Skupia działalność promocyjną, pozyskanie inwestorów oraz wspomaga informatyzację.

Skdb

Prezentuje pełny i aktualny stan działalności badawczej w JST. Właściwa koordynacja i ujednolicenie działalności badawczej pozwalają na znaczne zwiększenie jej efektywności.

Skks

Umożliwia wygodny nadzór nad tworzonymi komunikatami, automatycznie przyjmuje zgłoszenia interwencyjne oraz monitoruje przebieg ich  realizacji.