Marka Terytorialna | System Zarządzania Relacjami
PRODUKTY

CRM® – System Zarządzania Relacjami

Narzędzie wdrażające procedury utrzymania relacji i zarządzania kontaktami z Klientami.

Crm

System Zarządzania Relacjami gromadzi pełną bazę obecnych i potencjalnych Klientów w jednym miejscu. Umożliwia swobodne rozbudowywanie informacji na temat poszczególnych podmiotów oraz przechowuje historię wymiany informacji. Pozwala zautomatyzować szereg procesów, takich jak np. tworzenie lejków sprzedaży, a także ułatwia przypisywanie zadań poszczególnym pracownikom.

Kluczowe moduły systemu

Baza klientów i metainformacji

 • możliwość przechowywania pełnej bazy Klientów wraz z wszelkimi dodatkowymi danymi na ich temat. Kategorie danych są ustalane indywidualnie w trakcie wdrożenia,
 • możliwość podłączania kontaktów [konkretne osoby], pod Klientów [instytucje/firmy], by zgromadzić w jednym miejscu komplet informacji kluczowych z punktu widzenia utrzymania relacji,
 • procedury walidacji wprowadzonych danych, które uniemożliwiają tworzenie rekordów niezawierających minimalnej wymaganej ilości danych.

Historia wymiany informacji i baza wiedzy

 • gromadzenie historii wymiany informacji z Klientem, opartej o przechowywanie dokumentów, wiadomości i notatek z rozmów telefonicznych, które układają się na czytelnej osi czasu,
 • możliwość przeprowadzania audytu działań konkretnego pracownika,
 • tworzenie obszernej bazy wiedzy na na temat danego Klienta, dzięki możliwości zbierania w jednym miejscu materiałów z sieci.

Przechowywanie ofert oraz tworzenie lejków sprzedaży

 • funkcja przechowywania oraz opisywania ofert metadanymi, która przekłada się na możliwość tworzenia zestawień liczbowych na ich temat,
 • automatyczne tworzenie lejków sprzedaży, które umożliwiają szybkie i sprawne zorientowanie się w pełnym procesie sprzedaży,
 • system monitorowania działań, bazujący na etapie, na jakim dana oferta się znajduje.

System zadań i przypomnień wraz z automatyzacją ich tworzenia

 • każdy użytkownik może mieć ustalone stałe zadania, związane z jego kompetencjami. Pracownicy widzą tylko zadania przypisane do siebie, a ich przełożeni mogą nadzorować zadania wszystkich osób w systemie,
 • pewne działania w systemie automatycznie tworzą zadania, np. wysłanie oferty tworzy automatyczne zadanie, by po określonym czasie zadzwonić do Klienta,
 • system posiada praktycznie nieograniczone możliwości tworzenie zautomatyzowanych procesów – zadań i przypomnień z nimi związanych.

System raportowania dostosowany do różnych szczebli zarządczych

 • narzędzie, dzięki któremu analiza olbrzymiego zbioru informacji jest szybka i łatwa do zrozumienia,
 • moduł pozwala na generowanie złożonych raportów w krótkim czasie oraz dalszy eksport danych do programu Excel.