Marka Terytorialna | System Zarządzania Obiektami Noclegowymi
PRODUKTY

System Zarządzania Obiektami Noclegowymi

Narzędzie ułatwiające ewidencjonowanie obiektów noclegowych świadczących usługi turystycznego najmu krótkoterminowego oraz koordynację procesu obowiązkowego zgłaszania do rejestru.

Szon

System Zarządzania Obiektami Noclegowymi to aplikacja służąca do gromadzenia i udostępniania danych o obiektach noclegowych, znajdujących się na terenie danej JST. Umożliwia kompleksowe zarządzanie procesem zgłaszania obiektu do ewidencji – od przyjęcia wniosku, poprzez przeprowadzanie kontroli obiektów, aż po rejestrowanie interwencji. System przystosowany jest do obsługi zarówno obiektów hotelowych, jak i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Kluczowe moduły systemu

Ewidencja obiektów noclegowych

 • gromadzenie obszernych danych na temat obiektów noclegowych w jednym miejscu,
 • przyjmowanie wniosków papierowych lub importowanie plików XML z wnioskami elektronicznymi, przesłanymi za pomocą platformy ePUAP,
 • tworzenie bazy noclegowej na podstawie wprowadzonych wniosków,
 • automatyczne uzupełnianie bazy przedsiębiorców.

Zestawienia obiektów noclegowych

 • generowanie zestawień obiektów noclegowych na podstawie danych z ewidencji,
 • eksportowanie arkuszy do formatów: PDF, CSV lub XLSX,
 • filtrowanie danych według potrzeb, np. dla określonych typów zakwaterowania,
 • upublicznianie wybranych informacji na ogólnodostępnej stronie internetowej.

Wykreślenia i zmiany w ewidencji

 • aktualizowanie bazy obiektów noclegowych,
 • przyjmowanie wniosków o wykreślenie lub dokonanie zmian w ewidencji,
 • wykonywanie czynności przy pomocy intuicyjnych formularzy.

Kontrole obiektów

 • typowanie miejsc do okresowych kontroli,
 • tworzenie planów kontroli oraz szczegółowych planów wymagań, które musi zweryfikować kontroler,
 • automatyczne generowanie całej niezbędnej dokumentacji,
 • gromadzenie danych w elektronicznej ewidencji pokontrolnej,
 • powiadamianie o zbliżającym się terminie kontroli czy przekroczeniu limitu czasu na wprowadzenie zaleceń kontrolera.

Wezwania i skargi

 • generowanie wezwań o wpis do ewidencji do określonych obiektów noclegowych,
 • rejestrowanie skarg złożonych przez klientów na konkretne obiekty,
 • monitorowanie historii procesu od wprowadzenia do systemu aż po rozwiązanie sprawy.

Statystyki

 • generowanie statystyk dla różnych zmiennych, np. liczby obiektów, miejsc noclegowych czy przedsiębiorców w bazie,
 • przedstawienie danych w postaci tabeli lub w formie graficznej,
 • podział na statystyki ogólnodostępne oraz widoczne tylko dla uprawnionych osób.