Marka Terytorialna | System Koordynacji Komunikacji Społecznej
PRODUKTY

System Koordynacji Komunikacji Społecznej

Komunikacja społeczna jest jednym z najbardziej istotnych elementów działań Jednostki Samorządu Terytorialnego. Kluczowe w tym zakresie jest jej planowanie oraz zarządzanie pracą redakcji.

Skks

System Koordynacji Komunikacji Społecznej umożliwia wygodny nadzór nad komunikatami i czuwa nad prawidłowością informacji, na bazie których są one tworzone.

Dodatkową zaletą systemu jest automatyzacja procesu przyjmowania zgłoszeń interwencyjnych oraz czuwanie nad ich przetwarzaniem.

Kluczowe funkcjonalności systemu

Obsługa zapytań dziennikarskich

 • automatyczne przyjmowanie przychodzących zapytań i dystrybucja do odpowiednich pracowników merytorycznych,
 • pełna historia wymiany informacji z daną redakcją, dziennikarzem czy mieszkańcem,
 • informacja zwrotna o odczytaniu przesłanego komunikatu i otwarciu załączników.

Przepływ komunikatów prasowych

 • możliwość akceptacji komunikatów przekazywanych do mediów przez inne wydziały i jednostki organizacyjne,
 • automatyczna wymiana informacji i powiadomienia pilnujące czasu akceptacji treści.

Tworzenie i zarządzanie planami komunikacji

 • tworzenie planów komunikacji wraz procesem ich akceptacji,
 • możliwość przypisania składowych planu do poszczególnych redaktorów,
 • nadzór nad terminowością tworzenia i realizacji planów.

Baza narracji

 • przechowywanie stanowiska JST w danej tematyce z rozproszonym dostępem dla upoważnionych użytkowników,
 • zaawansowane funkcje katalogowania, tagowania i wyszukiwania informacji w bazie,
 • automatyczna aktualizacja treści.

Przyjmowanie zgłoszeń interwencyjnych

 • automatyzacja procesu przyjmowania i dystrybucji zgłoszeń do odpowiedniej jednostki,
 • pilnowanie gwarantowanego poziomu świadczenia usług, by odpowiedź trafiła na czas,
 • pełny wgląd w historię rozwiązania sprawy.