Marka Terytorialna | System Koordynacji Komunikacji Społecznej
PRODUKTY

System Koordynacji Komunikacji Społecznej

Narzędzie umożliwiające wygodny nadzór nad pracą biura prasowego i ułatwiające czuwanie nad prawidłowością informacji, na bazie których są one tworzone

Skks

Komunikacja społeczna jest jednym z najbardziej istotnych elementów działania danej Jednostki Samorządu Terytorialnego. Kluczowe w tym zakresie jest jej planowanie oraz zarządzanie pracą Biura Prasowego.

System Koordynacji Komunikacji społecznej umożliwia wygodny nadzór nad procesami wymiany informacji zarówno z interesariuszami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, takimi jak: kierownictwo JST, przedstawiciele podmiotów czy media.

Kluczowe moduły systemu

Obsługa zapytań dziennikarskich

 • kategoryzowanie przychodzących zapytań i nadawanie im priorytetów: zapytania mailowe, prośby o nagrania, wywiady, prośby o informacje,
 • przydzielanie do zapytań osób koordynujących z ramienia Biura Prasowego oraz osób merytorycznych z ramienia podmiotów wewnętrznych,
 • wymiana informacji wewnątrz poszczególnych spraw oraz możliwość dwuetapowego akceptowania treści,
 • nadzór nad terminowością udzielania odpowiedzi – zarówno mediom, jak i przez podmioty wewnętrzne.

Baza redakcji i dziennikarzy – CRM

 • gromadzenie kompletnej bazy redakcji oraz dziennikarzy w jednym miejscu,
 • możliwość swobodnego rozbudowywania informacji na temat danej redakcji,
 • automatyczne przydzielanie zadań i przypomnienia o ich realizacji,
 • możliwość dostosowania do konkretnych potrzeb oraz dedykowanego rozwoju.

Historia wymiany informacji

 • gromadzenie historii wymiany informacji z redakcjami, opartej o przechowywanie dokumentów, wiadomości i notatek, układanych w formie czytelnej osi czasu,
 • przeprowadzanie audytu działań konkretnego pracownika,
 • archiwizowanie różnego typu materiałów dla każdej redakcji.

Baza przedstawicieli

 • przechowywanie aktualnej bazy przedstawicieli Wydziałów, Jednostek Organizacyjnych oraz innych osób prawnych,
 • nierozłączne powiązanie z bazą użytkowników systemu, co gwarantuje jej integralność i chroni przed dostępem przez osoby nieupoważnione,
 • bezpieczeństwo przechowywanych informacji dzięki ograniczeniu przedstawicieli wyłącznie do swoich zapytań dziennikarskich oraz zleceń wewnętrznych.

Zlecenia wewnętrzne

 • przekazywanie do podmiotów ważnych informacji, wynikających np. z monitoringu mediów, które mogą mieć duże znaczenie wizerunkowe,
 • informowanie Biura Prasowego o konieczności sprostowania informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej,
 • zgłaszanie chęci wysłania informacji medialnej bądź przeprowadzenia innej formy komunikacji, która wymaga akceptacji ze strony Biura Prasowego.

Baza narracji

 • przechowywanie stanowisk w danej tematyce wraz z zaawansowanymi funkcjami ich filtrowania oraz tagowania,
 • szybkie wyszukiwanie po słowach kluczowych i tematach,
 • ustanawianie “żywotności” danej informacji, tak by nie straciła ona na aktualności,
 • ustalanie harmonogramu regularnego potwierdzania przydatności danej informacji przez pracownika merytorycznego.

Obsługa procesu przyjmowania zgłoszeń interwencyjnych

 • automatyzacja procesu zarządzania zgłoszeniami interwencyjnymi,
 • przyjmowanie zgłoszeń w formie elektronicznego formularza na stronie internetowej,
 • automatyczne informowanie składającego o przyjęciu zgłoszenia,
 • elektroniczne kierowanie sprawy do odpowiednich Wydziałów, Jednostek czy spółek,
 • możliwość śledzenia statusu i automatyczne pilnowanie gwarantowanego poziomu świadczenia usług,
 • udzielanie odpowiedzi zgłaszającym w formie elektronicznej, po uprzedniej akceptacji przez pracownika merytorycznego.