Marka Terytorialna | System Zarządzania Efektywnością Energetyczną
PRODUKTY

System Zarządzania Efektywnością Energetyczną

Zarządzanie pełnym procesem poprawy efektywności energetycznej w mieście. Od przyjmowania wniosków po wypłatę dotacji.

Szee

Celem wdrożonego systemu jest zarządzanie pełnym procesem poprawy efektywności energetycznej w mieście. System dokonuje tego poprzez:

 1. usprawnienie procesu składania i obsługi wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ograniczenia niskiej emisji, odnawialnych źródeł energii (np. instalacji paneli fotowoltaicznych lub pompy ciepła) oraz termomodernizacji,
 2. zarządzanie efektywnością energetyczną w budynkach komunalnych i użyteczności publicznej.
 3. zwiększanie efektywności i podnoszenie standardów prowadzonych działań,
 4. zarządzanie procesem kontroli inwestycji beneficjentów oraz cyfryzację wymiany korespondencji poprzez szablony dokumentów i generatory pism.
 5. ścisłą kontrolę przepływów i dokumentów finansowych, z bezpieczeństwem informacji na poziomie bankowym.

Kluczowe moduły systemu

Przyjmowanie i obsługa wniosków

Przyjmowanie i obsługa wniosków w zakresie ograniczenia niskiej emisji, odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacji

Dane podstawowe:

 • dokładne określenie rodzaju beneficjenta,
 • adres wnioskodawcy i adres do korespondencji,
 • dane ewentualnego pełnomocnika,
 • lokalizacji inwestycji,
 • możliwość dołączenia dodatkowych dokumentów, takich jak audyt energetyczny.

Charakterystyka zadania:

 • szczegółowe informacje na temat nieruchomości,
 • rodzaj obecnie posiadanych urządzeń grzewczych,
 • informacje związane z rodzajem dotacji,
 • szczegóły na temat efektu ekologicznego,
 • wspomagane systemem wyliczenia rocznego zapotrzebowania na ciepło,
 • harmonogram finansowo-rzeczowy.

Kontrole:

 • planowanie i nadzór nad harmonogramem kontroli,
 • planowanie terminów i korespondencja z beneficjentem,
 • wyniki kontroli przedwykonawczych, powykonawczych i trwałości,
 • generowania protokołów kontrolnych.

Ocena i umowa:

 • łatwe określanie oceny wniosku z uzasadnieniem,
 • automatyczne generowanie umów,
 • weryfikator poprawności wyliczeń,
 • nadzór na aneksami i korektami umów.

Rozliczenia:

 • pełna dokumentacja finansowa w jednym miejscu,
 • dokładna historia obiegu dokumentu i automatyczny audyt,
 • pełne rozliczenie merytoryczne,
 • spis faktur, rachunków i innych dokumentów wejściowych,
 • polecenia zapłaty i inne dokumenty wewnętrzne generowane automatycznie.

Metryka sprawy:

 • przypisanie pracowników merytorycznych do danych kategorii spraw,
 • możliwość sporządzania notatek służbowych,
 • pełna historia kontaktu z beneficjentem,
 • pełna historia sprawy rozpisana na osi czasu.

Zamknięcie sprawy:

 • zarządzanie statusem sprawy,
 • zarządzanie procesem odwoławczym w Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
 • nadzór nad depozytem sądowym.

eBOK i generator wniosków

Nowoczesny system obsługi beneficjenta zawierający:

 • generowanie wniosku poprzez interaktywny formularz,
 • weryfikację wprowadzonych danych i zapobieganie pomyłkom,
 • możliwość złożenie wniosku przez internet,
 • śledzenie stanu sprawy online,
 • możliwość uzupełnienia dokumentacji.

Inwentaryzacja budynków JST i podległych jednostek

Skuteczne zarządzanie efektywnością energetyczną własnych aktywów poprzez:

 • pełną inwentaryzację energetyczna budynków JST w jednym miejscu,
 • wsparcie w wykryciu najsłabszych ogniw,
 • integrację z wybranymi systemami GIS.

Moduł raportowania

 • szybka i łatwa analiza danych,
 • tworzenie złożonych, przejrzystych zestawień za pomocą kilku kliknięć,
 • automatyczne dostosowanie do układu i wielkości papieru, na jakim są drukowane,
 • dostosowanie do różnych szczebli zarządczych.

Automatyzacja procesów

 • edytor szablonów dokumentów,
 • automatyczne generowanie umów, wezwań, pism itp.
 • możliwa integracja z Pocztą Polską,
 • edytor słowników przyspieszający wprowadzanie danych.

Zgodność z prawem i bezpieczeństwo informacji

 • pełna zgodność z RODO,
 • spełnienie norm dostępności cyfrowej,
 • bankowy poziom zabezpieczenia przesyłu danych,
 • nowoczesne Centrum Danych klasy Tier III

Korzyści Systemu Koordynacji Efektywności Energetycznej

Ico_category
Zwiększona kontrola nad procesami
 • szybkie przyjmowanie i przetwarzanie wniosków poprzez platformę informatyczną
 • wzrost efektywności wydatkowania środków budżetowych dzięki efektywniejszej kontroli
Ico_category
Automatyzacja generowania dokumentów
 • cyfryzacja wymiany korespondencji poprzez szablony dokumentów i generatory pism.
 • odciążenie pracowników merytorycznych od powtarzalnych czynności
Ico_category
Zwiększone bezpieczeństwo
 • ścisła kontrola przepływów i dokumentów finansowych, z bezpieczeństwem informacji na poziomie bankowym
 • pełna zgodność z RODO, przepisami dotyczącymi dostępności cyfrowej oraz wykorzystanie w pełni zabezpieczonej infrastruktury technicznej