Marka Terytorialna | System Zarządzania Kampanią Rowerową
PRODUKTY

System Zarządzania Kampanią Rowerową

Rozwiązanie wspierające popularyzację aktywnej mobilności poprzez koordynację kampanii proekologicznych.

System Zarządzania Kampanią Rowerową

System Zarządzania Kampanią Rowerową to proste w obsłudze narzędzie, służące do koordynacji kampanii proekologicznych, mających na celu popularyzację aktywnej mobilności. W tym konkretnym przypadku, zachęca pracowników urzędów i firm oraz przedszkolaków i uczniów do wybierania roweru jako głównego środka transportu do miejsca pracy czy nauki.

Kluczowe moduły systemu

Moduł rejestracji przejazdów

 • podział na trzy kategorie użytkowników: uczestników, koordynatorów z urzędów, firm, szkół lub przedszkoli oraz administratorów systemu,
 • odnotowywanie przejazdów przez uczestników bądź ich opiekunów prawnych poprzez portal internetowy,
 • weryfikacja poszczególnych przejazdów przez wyznaczonych koordynatorów.

Ewidencja i przydzielanie nagród

 • zarządzanie inwentarzem nagród, w tym bieżącym stanem magazynowym i aktualnym statusem przydzielenia do zwycięzców,
 • automatyczne generowanie rankingów i statystyk na podstawie predefiniowanych cech (np. frekwencji lub liczby przejechanych kilometrów),
 • przydzielanie nagród przez wyznaczonych koordynatorów na bazie wygenerowanych rankingów.

Zarządzanie kampaniami

 • tworzenie nowych edycji konkursów z dowolnymi ustawieniami bezpośrednio w systemie, bez ingerencji programistycznej,
 • pełna parametryzacja: ustalanie daty rozpoczęcia i zakończenia, dostosowanie liczby firm biorących udział, ustawianie minimalnej wymaganej odległości do przejechania),
 • możliwość zdefiniowania innych parametrów, dopasowanych do potrzeb konkretnego podmiotu.

Zarządzanie użytkownikami

 • administrowanie bazą użytkowników (zakładanie kont, przydzielanie uprawnień),
 • tworzenie pełnych zestawień liczbowych dotyczących uczestników,
 • pełna zgodność z wymogami prawnymi, dostępnością cyfrową oraz RODO.

System obsługi użytkowników

 • trzy wersje front-endu dostosowane do różnych poziomów uprawnień użytkowników: Portal Uczestnika, Portal Koordynatora i Portal Administratora,
 • możliwość konfiguracji Portalu Użytkownika: dodawanie aktualności, nowości, ogłoszeń, sponsorów, partnerów oraz stron statycznych, np. zawierających dokumenty lub regulaminy.

Moduł ankiet

 • możliwość tworzenia rozbudowanych ankiet z dowolną liczbą pytań,
 • wybór rodzajów pytań (otwarte, zamknięte, wielokrotnego lub jednokrotnego wyboru),
 • udostępnianie publiczne lub tylko do określonych grup użytkowników (uczestników lub koordynatorów),
 • generowanie szczegółowych zestawień z wynikami wraz z możliwością przedstawienia danych na wykresach.