Marka Terytorialna | 4 powody, dla których warto mieć strategię. Budowanie marki terytorialnej to nie tylko promocja.
BLOG
21.08.2019
Wiedza
4 powody, dla których warto mieć strategię. Budowanie marki terytorialnej to nie tylko promocja.
Thumb_wide_holi

O tym, że warto budować markę miasta czy regionu nikogo przekonywać nie trzeba. Bardzo często jednak, marketing terytorialny mylony jest z promocją. Dlaczego rozróżniamy te pojęcia i z jakich powodów promocja powinna wynikać z szerszej strategii? O tym dowiecie się z poniższego tekstu.

Nie warto się wypalać

Różnicę pomiędzy promocją a budowaniem marki można zobrazować poprzez porównanie zimnych ogni z dobrze rozpalonym i zabezpieczonym ogniskiem. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z krótkim, za to widowiskowym efektem, w drugim – z działaniem wymagającym większej ilości pracy, za to dającym długotrwałą korzyść w postaci ciepła. Oczywiście, ognisko też może być widowiskowe i przyciągać uwagę. Ważny jest tu jednak sam mechanizm działania – wszystko robimy w jakimś celu i w odniesieniu do konkretnych potrzeb, realizując wyznaczone cele. Strategia budowania marki terytorialnej potrzebna jest nam więc, by działać w perspektywie długofalowej, a nie incydentalnie – poprzez odpalanie „fajerwerków” w postaci kosztownych imprez i przedsięwzięć, które nie są osadzone w szerszym kontekście.

Zrób jeden krok do tyłu, aby pójść do przodu

Czy to oznacza, że należy zrezygnować z wszelkich widowiskowych, efektownych działań? Absolutnie nie. Chodzi tylko o to, aby – zanim cokolwiek zaplanujemy – osadzić to w odpowiednim kontekście i upewnić się, że będzie to służyło naszej marce terytorialnej. W odróżnieniu od promocji, w budowaniu marki kluczowe jest nadawanie sensu poszczególnym działaniom. Promocję przesuwamy więc na koniec dłuższego procesu, czyniąc z niej składową, a nie wartość samą w sobie.

Czym w takim razie jest to budowanie marki?

Przede wszystkim - dokładną analizą, wytyczaniem kierunków i pomysłem. Tak samo przed wyjazdem określamy miejsce docelowe i tworzymy plan podróży, jak w budowaniu marki miasta czy regionu należy najpierw zastanowić się, co dokładnie chcemy osiągnąć. Następnie należy określić grupy docelowe i ich potrzeby oraz znaleźć pomysł na to, jakie cechy powinna mieć marka, aby zainteresowała naszych interesariuszy. Mówiąc krótko - do jakich wartości i symboli powinna się odwoływać, aby odbiorcy mogli i chcieli się z nią identyfikować. Na tej podstawie tworzy się również identyfikację wizualną, wyznaczającą ramy stylistyczne, do których należy się odnosić we wszelkich działaniach. Tyle w skrócie o samym mechanizmie. Tematowi budowania marki poświęcimy więcej uwagi w kolejnym artykule, tutaj jednak chcielibyśmy się skupić na podkreśleniu samej roli tego działania.

Czy naprawdę potrzeba aż tyle wysiłku?

Odpowiedź jest jedna - tak, a nawet więcej. Ale tylko na początku. Stworzenie strategii marki jest inwestycją, która przynosi wiele korzyści w przyszłości. Przede wszystkim, tworzy się ją na conajmniej kilka lat. Ponadto, gdy strategia jest przemyślana i dopracowana, pomysły na promocję w zasadzie już z niej wynikają. Znając grupy docelowe i ich potrzeby, prościej jest dobrać odpowiednie narzędzia oraz zaplanować działania. Co więcej, łatwiej jest również wykorzystać szanse, jakie daje otoczenie. Przykładowo, jeśli w strategii budowania marki ważne miejsce zajmuje sport (bo np. dane miasto czy region posiadają bogatą tradycję oraz rozbudowaną infrastrukturę) to naturalnym jest, że warto przyciągać do siebie ważne imprezy – jako organizator, czy jako partner.

Jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt wynikający z faktu opracowania i przyjęcia takiego dokumentu. Chodzi tutaj o organizację pracy już wewnątrz danej jednostki. Dysponując dokumentem zatwierdzonym przez odpowiednie organy stanowiące i wykonawcze w danej JST, osoba zarządzająca promocją ma większe umocowanie do działania. Łatwiej jest współpracować z różnymi wydziałami i specjalistami, gdy można się w każdym momencie odnieść do obowiązującej strategii. Daje to zdecydowanie większą spójność i skuteczność, niż rozproszone działania promocyjne prowadzone samodzielnie przez poszczególne komórki.

Podsumowując, i aby jeszcze lepiej uświadomić Wam korzyści z rozróżniania działań promocyjnych od budowania marki, chcielibyśmy, abyście pomyśleli teraz o przykładach udanych akcji, związanych z miastami czy regionami. Nie wiedząc, jakie dokładnie przykłady przyjdą Wam na myśl, z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładamy już, że takie przypadki będą pochodzić z miejsc, gdzie stworzono i wdrożono strategię marki.

Zapraszamy do dyskusji na naszej grupie na Facebooku:

Marketing terytorialny - grupa dyskusyjna

PRODUKTY I USŁUGI

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Marki Terytorialnej.

Skp

Rdzeń wszelkich działań Jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie promocji. Wyposażony w kilkanaście niezależnych od siebie modułów.

Ekon

Narzędzie ułatwiające ewidencjonowanie obiektów noclegowych świadczących usługi turystycznego najmu krótkoterminowego oraz koordynację procesu obowiązkowego zgłaszania do rejestru.

Szee

Wymiana pieców na paliwo stałe, odnawialne źródła energii (np. panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz termomodernizacja budynków. Od przyjmowania wniosków po wypłatę dotacji.

Crm

Narzędzie wdrażające procedury utrzymania relacji i zarządzania kontaktami z Klientami.

Szd

Narzędzie ułatwiające zarządzanie procesami związanymi z przebudową infrastruktury drogowej.

Fotoportal

Repozytorium materiałów audiowizualnych: zdjęć, filmów, prezentacji i dokumentów. Umożliwia łatwe pozyskanie i dystrybucję tych materiałów.

Skjst

Wszechstronne narzędzie dostosowane do indywidualnych potrzeb powiatów i gmin. Skupia działalność promocyjną, pozyskanie inwestorów oraz wspomaga informatyzację.

Skpg

Narzędzie ułatwiające profesjonalną obsługę inwestorów. Tworzy oferty inwestycyjne, przechowuje dane ekonomiczne i ewidencjonuje tereny inwestycyjne.

Skdb

Prezentuje pełny i aktualny stan działalności badawczej w JST. Właściwa koordynacja i ujednolicenie działalności badawczej pozwalają na znaczne zwiększenie jej efektywności.

Skks

Umożliwia wygodny nadzór nad tworzonymi komunikatami, automatycznie przyjmuje zgłoszenia interwencyjne oraz monitoruje przebieg ich  realizacji.

Strategia_2

Oferujemy doradztwo w aspekcie wdrażania systemów oraz wsparcie na etapie prezentacji projektów wśród decydentów i urzędników Miasta. Organizujemy szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników Urzędu, dla których systemy staną się narzędziem pracy.

Komunikacja

Posiadamy bogate doświadczenie w komunikowaniu do dużych społeczności. Jesteśmy na bieżąco z trendami marketingowymi oraz możliwościami technologicznymi. Kompleksowo zadbamy o aktywną obecność oraz pozytywny wizerunek marki miasta lub regionu w mediach społecznościowych.

Strategia_2

Doradztwo w aspekcie wdrażania systemu oraz wsparcie na etapie prezentacji projektu wśród decydentów i urzędników Miasta.