Marka Terytorialna | Czym jest megaprodukt w marketingu terytorialnym?
BLOG
22.03.2024
Wiedza
Czym jest megaprodukt w marketingu terytorialnym?
Thumb_wide_mari-wave-cgtufybmdpq-unsplash

Choć pojęcie produktu kojarzy się zwykle z czymś użytkowym, to w przypadku promocji miejsca ma zupełnie odmienny, zdecydowanie bardziej rozbudowany wymiar. Strategia marketingowa regionu, jako główne narzędzie w przyciąganiu inwestorów, turystów czy mieszkańców, powinna skupiać się wokół pewnej oferty. Jednym z ważniejszych pojęć, które ułatwia uporządkowanie cech charakterystycznych dla danej lokalizacji i złożenie ich w jedną, spójną całość, jest właśnie megaprodukt. Jak należy rozumieć ten termin w kontekście terytorialnym? Postaramy się Wam przybliżyć nieco teorii na ten temat.

Definiowanie megaproduktu terytorialnego

W najprostszym ujęciu, mianem megaproduktu można określić miasto, gminę bądź region, która oferuje mieszkańcom i podmiotom zewnętrznym pewien zbiór atrybutów, atrakcji czy doświadczeń, wyróżniających się na tle pozostałych miejscowości. Składają się na niego subprodukty terytorialne (np. turystyczne, inwestycyjne, oświatowe, socjalne, rekreacyjne czy handlowe), a także wartości komplementarne, takie jak: zwyczaje lokalnej społeczności, historia, tradycje oraz inne, nienamacalne aspekty dziedzictwa kulturowego.

Dokładne przeanalizowanie wszystkich kategorii pozwala z jednej strony kreować wizerunek miejsca jako całości, a z drugiej – wykorzystać instrumenty marketingowe w celu precyzyjnego oddziaływania na konkretne grupy odbiorców poprzez subprodukty. Można zatem przyjąć, że megaprodukt to ściśle powiązana i ustrukturyzowana forma komponentów materialnych i niematerialnych, dostępnych w JST – innymi słowy: esencja tego, co świadczy o tożsamości i atrakcyjności obszaru.

Na czym polega definiowanie oferty regionu?

Trudności w kreowaniu megaproduktu wynikają z tego, że – jako całokształt – jest czymś abstrakcyjnym, ale jednak nieodłącznie związanym z daną lokalizacją. Zazwyczaj proces jego tworzenia obejmuje trzy podstawowe kroki:

  1. Analizę zasobów oraz potencjału gminy lub miasta – zidentyfikowanie takich cech, atrakcji czy elementów infrastruktury, które mogłyby stanowić podstawę produktową.
  2. Wybór unikalnych wyróżników – klasyfikacja zebranych pomysłów, a dalej ostateczne wyłonienie tych, mających największe szanse stać się przewagami wśród bliższej oraz dalszej konkurencji (np. pod względem przyrodniczym czy kulturowym).
  3. Nakreślenie planu rozwoju – opracowanie klarownej wizji produktowej, wyznaczenie konkretnych celów i działań, jak również selekcja grup docelowych.

Megaprodukt powstaje w efekcie nałożenia na siebie wyodrębnionych subproduktów. Co za tym idzie, jest wypadkową różnych czynników, kształtujących wieloelementową, wewnętrzną strukturę, zwiększającą się wraz z wielkością terytorium.

Korzyści płynące z ukształtowanego megaproduktu

  • Ustanowienie fundamentów pod budowanie marki – stworzenie solidnych podwalin pod spójny brand, oparty na wybranych aspektach, będących częścią całej oferty.
  • Wzmacnianie wizerunku – kreowanie pozytywnych skojarzeń z JST poprzez umiejętne wykorzystanie określonych subproduktów w promocji.
  • Stymulowanie wzrostu gospodarczego, społecznego i ekonomicznego – skuteczne oddziaływanie na odbiorców, kluczowych z punktu widzenia rozwoju, np. inwestorów lub turystów.

W dobie intensywnej konkurencji między regionami i miastami, zdefiniowanie megaproduktu wydaje się być nieodzownym narzędziem, pozwalającym przebić się nawet niewielkim miejscowościom. Marketing terytorialny jest z kolei narzędziem, mającym przybliżyć nas do tego celu. Polega na zarządzaniu marką w taki sposób, aby ten megaprodukt zaspokoił zidentyfikowane oczekiwania odbiorców, jednocześnie przynosząc korzyści dla danego miejsca. Kluczowe jest jednak odpowiednie wykorzystanie posiadanych zasobów, zarówno tych materialnych, jak i niematerialnych, przyczyniających się do długofalowego sukcesu.

PRODUKTY I USŁUGI

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Marki Terytorialnej.

Skp

Rdzeń wszelkich działań Jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie promocji. Wyposażony w kilkanaście niezależnych od siebie modułów.

Ekon

Narzędzie ułatwiające ewidencjonowanie obiektów noclegowych świadczących usługi turystycznego najmu krótkoterminowego oraz koordynację procesu obowiązkowego zgłaszania do rejestru.

Szee

Wymiana pieców na paliwo stałe, odnawialne źródła energii (np. panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz termomodernizacja budynków. Od przyjmowania wniosków po wypłatę dotacji.

Crm

Narzędzie wdrażające procedury utrzymania relacji i zarządzania kontaktami z Klientami.

Szd

Narzędzie ułatwiające zarządzanie procesami związanymi z przebudową infrastruktury drogowej.

Fotoportal

Repozytorium materiałów audiowizualnych: zdjęć, filmów, prezentacji i dokumentów. Umożliwia łatwe pozyskanie i dystrybucję tych materiałów.

Skjst

Wszechstronne narzędzie dostosowane do indywidualnych potrzeb powiatów i gmin. Skupia działalność promocyjną, pozyskanie inwestorów oraz wspomaga informatyzację.

Skpg

Narzędzie ułatwiające profesjonalną obsługę inwestorów. Tworzy oferty inwestycyjne, przechowuje dane ekonomiczne i ewidencjonuje tereny inwestycyjne.

Skdb

Prezentuje pełny i aktualny stan działalności badawczej w JST. Właściwa koordynacja i ujednolicenie działalności badawczej pozwalają na znaczne zwiększenie jej efektywności.

Skks

Umożliwia wygodny nadzór nad tworzonymi komunikatami, automatycznie przyjmuje zgłoszenia interwencyjne oraz monitoruje przebieg ich  realizacji.

Strategia_2

Oferujemy doradztwo w aspekcie wdrażania systemów oraz wsparcie na etapie prezentacji projektów wśród decydentów i urzędników Miasta. Organizujemy szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników Urzędu, dla których systemy staną się narzędziem pracy.

Komunikacja

Posiadamy bogate doświadczenie w komunikowaniu do dużych społeczności. Jesteśmy na bieżąco z trendami marketingowymi oraz możliwościami technologicznymi. Kompleksowo zadbamy o aktywną obecność oraz pozytywny wizerunek marki miasta lub regionu w mediach społecznościowych.

Strategia_2

Doradztwo w aspekcie wdrażania systemu oraz wsparcie na etapie prezentacji projektu wśród decydentów i urzędników Miasta.