Marka Terytorialna | Ewaluacja i monitorowanie projektów badawczych w samorządach terytorialnych.
BLOG
22.09.2023
Wiedza
Ewaluacja i monitorowanie projektów badawczych w samorządach terytorialnych.
Thumb_wide_edit_pexels-fauxels-3183131

Jednostki Samorządu Terytorialnego odgrywają obecnie bardzo istotną rolę w rozwijaniu innowacyjności na poziomie lokalnym. Realizacja projektów badawczych stała się głównym narzędziem, wspierającym osiąganie wyznaczonych celów w tym zakresie. Skuteczne zarządzanie procesami ewaluacyjnymi polega przede wszystkim na bieżącej analizie otrzymywanych wyników. Okresowe przeprowadzanie ankiet, np. dotyczących działalności urzędu, pozwala poprawić efektywność funkcjonowania administracji w obszarach, które są kluczowe z punktu widzenia mieszkańców, turystów bądź innych interesariuszy.

Jakie korzyści przynosi analiza procesów badawczych w JST?

Regularna ewaluacja projektów badawczych umożliwia głębszą ocenę ich celów, strategii oraz metodyki. Pozwala również na identyfikację mocnych stron, które warto wykorzystać w kolejnych inicjatywach, bądź słabych punktów, wymagających poprawy. Poprzez skrupulatną ocenę jakościową oraz ilościową, samorządy mogą wyciągać wnioski z dotychczasowych działań, co prowadzi do udoskonalenia przyszłych przedsięwzięć, a także podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Z kolei nadzór w postaci bieżącego monitorowania postępów służy weryfikacji, czy realizacja samorządowych zadań przynosi przewidywane efekty. To usprawnia ewentualną reakcję w sytuacji, gdy pojawiają się problemy lub wyniki badań okazują się niesatysfakcjonujące. Odpowiednio zorganizowane procedury badawcze niosą za sobą korzyści takie jak:

  • zwiększenie przejrzystości i skuteczności działalności JST,
  • wzmocnienie zaufania społeczności do władz lokalnych,
  • budowanie wizerunku samorządu elastycznego, a zarazem otwartego, zarówno na głos mieszkańców, jak i wprowadzanie zmian, zgodnie z ich oczekiwaniami.

Nowoczesne rozwiązanie do zarządzania działalnością badawczą

System Koordynacji Działalności Badawczej w przejrzysty sposób prezentuje kompletny stan procesów ewaluacyjnych – gromadzi wszelkie raporty z przeprowadzonych badań oraz ich wyniki w jednym miejscu. Fundamentalnym założeniem produktu jest centralizacja tworzenia oraz elektroniczne przetwarzanie wszelkich danych w celu zwiększenia ogólnej efektywności.

Główną funkcję stanowi moduł przepływu planów badawczych, umożliwiający wprowadzanie informacji odnośnie zamierzonych ewaluacji przez poszczególne wydziały lub jednostki organizacyjne, powiązane z samorządem, w formie komputerowej. Formularze ankietowe można łatwo generować na podstawie zdefiniowanych mierników. Wyniki pojawiają się w bazie w czasie rzeczywistym i nie ma konieczności ich ręcznego wprowadzania, co znacznie ułatwia pracę kadrze merytorycznej. Nieodłącznym elementem systemu jest także moduł raportowania, pozwalający na tworzenie złożonych, ale czytelnych zestawień przy pomocy kilku kliknięć.

Poprzez systematyczną ocenę i kontrolę działań, JST mogą skuteczniej wykorzystywać swoje zasoby, minimalizować ryzyko niepowodzeń oraz realnie przyczyniać się do poprawy komfortu życia lokalnych społeczności. Koordynacja procesów ewaluacyjnych z pewnością nie należy do łatwych, jednak dzięki rozwiązaniom informatycznym, może być znacznie prostsza i zdecydowanie mniej obciążająca. Inwestycja w infrastrukturę badawczą, tj. w narzędzia takie jak System Koordynacji Działalności Badawczej, przyczynia się do poprawy jakości świadczonych usług publicznych.

PRODUKTY I USŁUGI

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Marki Terytorialnej.

Skp

Rdzeń wszelkich działań Jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie promocji. Wyposażony w kilkanaście niezależnych od siebie modułów.

Ekon

Narzędzie ułatwiające ewidencjonowanie obiektów noclegowych świadczących usługi turystycznego najmu krótkoterminowego oraz koordynację procesu obowiązkowego zgłaszania do rejestru.

Szee

Wymiana pieców na paliwo stałe, odnawialne źródła energii (np. panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz termomodernizacja budynków. Od przyjmowania wniosków po wypłatę dotacji.

Crm

Narzędzie wdrażające procedury utrzymania relacji i zarządzania kontaktami z Klientami.

Szd

Narzędzie ułatwiające zarządzanie procesami związanymi z przebudową infrastruktury drogowej.

Fotoportal

Repozytorium materiałów audiowizualnych: zdjęć, filmów, prezentacji i dokumentów. Umożliwia łatwe pozyskanie i dystrybucję tych materiałów.

Skjst

Wszechstronne narzędzie dostosowane do indywidualnych potrzeb powiatów i gmin. Skupia działalność promocyjną, pozyskanie inwestorów oraz wspomaga informatyzację.

Skpg

Narzędzie ułatwiające profesjonalną obsługę inwestorów. Tworzy oferty inwestycyjne, przechowuje dane ekonomiczne i ewidencjonuje tereny inwestycyjne.

Skdb

Prezentuje pełny i aktualny stan działalności badawczej w JST. Właściwa koordynacja i ujednolicenie działalności badawczej pozwalają na znaczne zwiększenie jej efektywności.

Skks

Umożliwia wygodny nadzór nad tworzonymi komunikatami, automatycznie przyjmuje zgłoszenia interwencyjne oraz monitoruje przebieg ich  realizacji.

Strategia_2

Oferujemy doradztwo w aspekcie wdrażania systemów oraz wsparcie na etapie prezentacji projektów wśród decydentów i urzędników Miasta. Organizujemy szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników Urzędu, dla których systemy staną się narzędziem pracy.

Komunikacja

Posiadamy bogate doświadczenie w komunikowaniu do dużych społeczności. Jesteśmy na bieżąco z trendami marketingowymi oraz możliwościami technologicznymi. Kompleksowo zadbamy o aktywną obecność oraz pozytywny wizerunek marki miasta lub regionu w mediach społecznościowych.

Strategia_2

Doradztwo w aspekcie wdrażania systemu oraz wsparcie na etapie prezentacji projektu wśród decydentów i urzędników Miasta.