Marka Terytorialna | Identyfikacja wizualna jako klucz do budowania spójnego wizerunku JST.
BLOG
18.11.2022
Wiedza
Identyfikacja wizualna jako klucz do budowania spójnego wizerunku JST.
Thumb_wide_fot_siw_blog

Bardzo istotnym elementem budowania każdej marki jest jej identyfikacja wizualna. W przypadku miast czy regionów, stanowi ona część mechanizmu promocji oraz może być pomocnym narzędziem w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Komunikowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego, oprócz klasycznej roli, obejmującej przekazywanie informacji publicznych, obecnie wiąże się również z kreowaniem pożądanego wizerunku w świadomości odbiorców. Odpowiednio zaprojektowane, ujednolicone oraz konsekwentnie stosowane elementy graficzne tworzą profesjonalny obraz danego miejsca, co pozytywnie wpływa na postrzeganie przez podmioty zewnętrzne.

Czym jest identyfikacja wizualna?

System Identyfikacji Wizualnej (SIW), jest to zbiór różnego typu elementów wizualnych, charakterystycznych dla danej marki, służących wyróżnieniu się na tle innych. Składają się na niego między innymi:

 • symbol regionu lub miasta (logo),
 • kolorystyka,
 • typografia,
 • układ strony internetowej,
 • druki urzędowe (wzory dokumentów, pism),
 • materiały promocyjne (broszury, gadżety),
 • oznakowanie środków transportu,
 • tablice informacyjne,
 • szyldy reklamowe,
 • systemy wystawiennicze.

Identyfikacja wizualna powinna przede wszystkim odzwierciedlać tożsamość marki, czyli jej historię, ideę i wyróżniki, być zgodna z przyjętą strategią, jak również spójna na wszystkich polach. Należy pamiętać, że efektywne zarządzanie wizerunkiem uwarunkowane jest głównie standaryzacją komunikacji graficznej, tzn. prawidłowym doborem i funkcjonowaniem całego systemu.

Funkcje identyfikacji wizualnej w JST

SIW wpływa na kształtowanie postrzegania marki terytorialnej na zewnątrz. Wykorzystuje się go do zwiększenia rozpoznawalności oraz wzmocnienia pozytywnych skojarzeń z danym miejscem. Pozwala ujednolicić prowadzone działania promocyjne oraz lepiej uwypuklić atuty konkretnej Jednostki Samorządu Terytorialnego. Ponadto stanowi fundament kreowania unikalnego wizerunku, zgodnego z przyjętą koncepcją pozycjonowania.

Korzyści wynikające z zastosowania spójnej identyfikacji wizualnej

Identyfikacja wizualna pomaga sprawić, że odbiorcy po kilkukrotnym zetknięciu się ze spójnymi graficznie komunikatami, zaczną rozpoznawać określoną lokalizację już po samej kreacji przekazów. Taki zabieg zwiększa wiarygodność i zaufanie do JST jako marki, a także potęguje wrażenie dotyczące jakości oferowanych możliwości. Poza tym wśród korzyści wyróżnić można też:

 • wzrost świadomości marki – skuteczniejsze docieranie z przekazem marketingowym dzięki charakterystycznym motywom graficznym,
 • łatwiejsze projektowanie komunikatów – raz przygotowaną koncepcję wizualną można szybko powielać na różnych nośnikach, bez konieczności przygotowywania każdej grafiki od podstaw, dzięki zastosowaniu uniwersalnych wzorców,
 • sterowanie wizerunkiem – umiejętne stosowanie systemu identyfikacji pozwala wzmacniać pozytywne skojarzenia, odczucia, wyobrażenia czy też emocje względem marki terytorialnej.

Coraz więcej Jednostek Samorządu Terytorialnego decyduje się na stworzenie Systemu Identyfikacji Wizualnej, daleko wykraczającego poza standardowe elementy, takie jak logo i slogan promocyjny. W konkurencyjnym otoczeniu, regiony czy miasta starają się formułować jak najkorzystniejszą ofertę, aby przyciągnąć inwestorów, mieszkańców czy rozwinąć turystykę na swoim terenie. Posługiwanie się spójną koncepcją graficzną zwiększa szanse na osiągnięcie tych celów. Czas, wysiłek i fundusze przeznaczone na stworzenie identyfikacji wizualnej to inwestycja, która potrafi w niedalekiej perspektywie zwrócić się z nawiązką.

PRODUKTY I USŁUGI

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Marki Terytorialnej.

Skp

Rdzeń wszelkich działań Jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie promocji. Wyposażony w kilkanaście niezależnych od siebie modułów.

Ekon

Narzędzie ułatwiające ewidencjonowanie obiektów noclegowych świadczących usługi turystycznego najmu krótkoterminowego oraz koordynację procesu obowiązkowego zgłaszania do rejestru.

Szee

Wymiana pieców na paliwo stałe, odnawialne źródła energii (np. panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz termomodernizacja budynków. Od przyjmowania wniosków po wypłatę dotacji.

Crm

Narzędzie wdrażające procedury utrzymania relacji i zarządzania kontaktami z Klientami.

Szd

Narzędzie ułatwiające zarządzanie procesami związanymi z przebudową infrastruktury drogowej.

Fotoportal

Repozytorium materiałów audiowizualnych: zdjęć, filmów, prezentacji i dokumentów. Umożliwia łatwe pozyskanie i dystrybucję tych materiałów.

Skjst

Wszechstronne narzędzie dostosowane do indywidualnych potrzeb powiatów i gmin. Skupia działalność promocyjną, pozyskanie inwestorów oraz wspomaga informatyzację.

Skpg

Narzędzie ułatwiające profesjonalną obsługę inwestorów. Tworzy oferty inwestycyjne, przechowuje dane ekonomiczne i ewidencjonuje tereny inwestycyjne.

Skdb

Prezentuje pełny i aktualny stan działalności badawczej w JST. Właściwa koordynacja i ujednolicenie działalności badawczej pozwalają na znaczne zwiększenie jej efektywności.

Skks

Umożliwia wygodny nadzór nad tworzonymi komunikatami, automatycznie przyjmuje zgłoszenia interwencyjne oraz monitoruje przebieg ich  realizacji.

Strategia_2

Oferujemy doradztwo w aspekcie wdrażania systemów oraz wsparcie na etapie prezentacji projektów wśród decydentów i urzędników Miasta. Organizujemy szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników Urzędu, dla których systemy staną się narzędziem pracy.

Komunikacja

Posiadamy bogate doświadczenie w komunikowaniu do dużych społeczności. Jesteśmy na bieżąco z trendami marketingowymi oraz możliwościami technologicznymi. Kompleksowo zadbamy o aktywną obecność oraz pozytywny wizerunek marki miasta lub regionu w mediach społecznościowych.

Strategia_2

Doradztwo w aspekcie wdrażania systemu oraz wsparcie na etapie prezentacji projektu wśród decydentów i urzędników Miasta.