Marka Terytorialna | Jak pandemia zmieniła sposób budowania wizerunku JST?
BLOG
13.01.2023
Wiedza
Jak pandemia zmieniła sposób budowania wizerunku JST?
Thumb_wide_blog

Pandemia zmieniła praktycznie każdy element naszej codzienności – od stylu życia, poprzez pracę, aż po przyzwyczajenia czy relacje międzyludzkie. Wpłynęła nie tylko na bieżącą działalność niemal wszystkich branż, ale zdefiniowała również kierunki na przyszłość. JST stanęły nagle przed wyzwaniami, związanymi z szeroko pojętą ochroną zdrowia swoich społeczności, na niespotykaną jak dotąd skalę.

Konsekwencją pandemicznych doświadczeń są także transformacje w budowaniu wizerunku samorządów. Zebraliśmy kilka najważniejszych aspektów, które obecnie stały się pewnego rodzaju standardami w brandingu miast czy regionów.

Wiarygodność informacji w komunikacji online

Nagle okazało się, że nie możemy tak po prostu wyjść z domu i spotkać się na kawie. Życie w czasie pandemii w dużej mierze przeniosło się do sieci. Komunikowaliśmy się ze sobą głównie przez media społecznościowe, co wymusiło zmiany w sektorze administracji publicznej. Kanały internetowe były jedyną dostępną formą dotarcia do mieszkańców.

Na temat samego wirusa, jak i szczepionek lub sposobów leczenia, pojawiało się mnóstwo fake newsów. Stąd też niezwykle ważnym aspektem stała się wiarygodność przekazywanych informacji. Od samorządów, jako instytucji publicznych, cieszących się powszechnym zaufaniem, oczekiwano rzetelnych wiadomości na temat kolejnych restrykcji, zaleceń oraz sposobów postępowania. W tych trudnych chwilach, forma komunikacji czy kwestie wizualne zeszły na dalszy plan.

Budowanie odporności

Pandemia wyraźnie pokazała, jak ważne jest budowanie odporności kryzysowej Jednostek Samorządu Terytorialnego, tzn. tworzenie strategii reagowania na nieprzewidziane sytuacje. Kreowanie wizerunku miejsca bezpiecznego, chociażby poprzez regularne sygnalizowanie gotowości do zapewnienia stabilności, stało się bardzo istotne.

Kluczowa rola elektronicznych usług

Czas pandemii zdecydowanie przyspieszył digitalizację sektora publicznego. Nagle pojawiły się ogromne potrzeby w zakresie wirtualizacji procesów i możliwości załatwiania spraw online – szczególnie wtedy, gdy osobista wizyta w urzędzie była niemożliwa. Okazało się, że bez wychodzenia z domu można dopełnić wielu formalności, przy wsparciu odpowiednich systemów informatycznych. Aktualnie elektroniczne usługi urzędowe coraz częściej traktuje się jako obowiązkowy punkt, którego wdrożenie powinno być standardem.

Znaczenie społecznej odpowiedzialności

W konsekwencji pandemii, koncepcja marki 5.0, która łączy elementy humanistyczne i technologiczne, niewątpliwie zyskała na znaczeniu. Tak pojmowany brand aktywizuje swoją społeczność, zwiększając udział odbiorców w jej tworzeniu oraz opiera się przede wszystkim na relacjach międzyludzkich. Oprócz tego w dużym stopniu uwzględnia wartości społeczne – wzmacnia zaangażowanie i wrażliwość na różnego typu akcje pomocowe.

Pandemia koronawirusa wzmocniła i tak już silną pozycję mediów społecznościowych wśród kanałów komunikacji online, szczególnie w kontekście budowania relacji z odbiorcami. JST musiały dostosować się do nowej rzeczywistości, m.in. poprzez wykorzystanie internetowych narzędzi. Takie przemiany, biorąc pod uwagę obecne trendy, z pewnością będą korzystne.

Obraz autorstwa prostooleh na Freepik

PRODUKTY I USŁUGI

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Marki Terytorialnej.

Skp

Rdzeń wszelkich działań Jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie promocji. Wyposażony w kilkanaście niezależnych od siebie modułów.

Ekon

Narzędzie ułatwiające ewidencjonowanie obiektów noclegowych świadczących usługi turystycznego najmu krótkoterminowego oraz koordynację procesu obowiązkowego zgłaszania do rejestru.

Szee

Wymiana pieców na paliwo stałe, odnawialne źródła energii (np. panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz termomodernizacja budynków. Od przyjmowania wniosków po wypłatę dotacji.

Crm

Narzędzie wdrażające procedury utrzymania relacji i zarządzania kontaktami z Klientami.

Szd

Narzędzie ułatwiające zarządzanie procesami związanymi z przebudową infrastruktury drogowej.

Fotoportal

Repozytorium materiałów audiowizualnych: zdjęć, filmów, prezentacji i dokumentów. Umożliwia łatwe pozyskanie i dystrybucję tych materiałów.

Skjst

Wszechstronne narzędzie dostosowane do indywidualnych potrzeb powiatów i gmin. Skupia działalność promocyjną, pozyskanie inwestorów oraz wspomaga informatyzację.

Skpg

Narzędzie ułatwiające profesjonalną obsługę inwestorów. Tworzy oferty inwestycyjne, przechowuje dane ekonomiczne i ewidencjonuje tereny inwestycyjne.

Skdb

Prezentuje pełny i aktualny stan działalności badawczej w JST. Właściwa koordynacja i ujednolicenie działalności badawczej pozwalają na znaczne zwiększenie jej efektywności.

Skks

Umożliwia wygodny nadzór nad tworzonymi komunikatami, automatycznie przyjmuje zgłoszenia interwencyjne oraz monitoruje przebieg ich  realizacji.

Strategia_2

Oferujemy doradztwo w aspekcie wdrażania systemów oraz wsparcie na etapie prezentacji projektów wśród decydentów i urzędników Miasta. Organizujemy szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników Urzędu, dla których systemy staną się narzędziem pracy.

Komunikacja

Posiadamy bogate doświadczenie w komunikowaniu do dużych społeczności. Jesteśmy na bieżąco z trendami marketingowymi oraz możliwościami technologicznymi. Kompleksowo zadbamy o aktywną obecność oraz pozytywny wizerunek marki miasta lub regionu w mediach społecznościowych.

Strategia_2

Doradztwo w aspekcie wdrażania systemu oraz wsparcie na etapie prezentacji projektu wśród decydentów i urzędników Miasta.