Marka Terytorialna | 7 pomysłów na zaangażowanie mieszkańców w ulepszanie strategii marki miejsca.
BLOG
12.10.2023
Wiedza
7 pomysłów na zaangażowanie mieszkańców w ulepszanie strategii marki miejsca.
Thumb_wide_grupa-nastolatkow-chetnie-wraca-na-uniwersytet

Aby strategia marki terytorialnej przynosiła sukcesy, zaangażowanie obywateli w jej rozwój powinno stanowić integralny element procesu podejmowania decyzji. Miejsce tworzą przede wszystkim ludzie – zatem zaangażowanie lokalnej społeczności jest niezbędne. Wszystko po to, by mieć pewność, że przyjęte założenia odzwierciedlają ich potrzeby czy oczekiwania względem swojego regionu. Oprócz nawiązywania kontaktów z mieszkańcami w trakcie tworzenia planów, bardzo istotne jest również, żeby ta relacja była kontynuowana później. Pozwoli to na bieżące monitorowanie postępów oraz ocenę efektywności podejmowanych inicjatyw.

Jak skutecznie włączać lokalną społeczność w place branding?

Korzystanie z potencjału obywateli to nie podejście incydentalne, ale długotrwałe działanie, wymagające przyszłościowego myślenia. Służy ono osiąganiu zadowalających rezultatów, a równocześnie wspiera współpracę między organizacjami i jednostkami. Należy zacząć od zdefiniowania jasnych celów dla marki, a dopiero później zastanowić się, w jaki sposób mieszkańcy mogą pomóc w ich realizacji. Taka metoda wymaga gromadzenia informacji od rozmaitych grup społecznych, a co za tym idzie – również otwartości na opinie, sugestie oraz zmiany. Ponadto warto pamiętać, by:

 • uwzględnić udział obywateli na każdym etapie, a nie tylko w początkowej fazie,
 • myśleć nieszablonowo – docierać do szerokiej gamy osób z różnych środowisk celem poznania odmiennych punktów widzenia,
 • wykorzystać lokalnych pasjonatów czy fascynatów regionu do promowania miejsca w szerszej skali (wyłonić ambasadorów marki),
 • zrozumieć, jak swoją "małą ojczyznę" postrzega lokalna społeczność.

Wprowadzając zmiany, szczególnie w skali mikro, w większości przypadków głos społeczności jest wręcz niezbędny. Wystarczy zadać sobie następujące pytanie: któż lepiej będzie wiedział, gdzie dokładnie należy zadbać o lepszy dostęp do komunikacji miejskiej, niż mieszkańcy danej dzielnicy, którzy codziennie dojeżdżają do pracy? Oczywiście jest to tylko przykład, niemniej jednak chodzi o zrozumienie określonej zasady działania. Sztandarowym narzędziem, umożliwiającym oddolną partycypację, jest rzecz jasna Budżet Obywatelski, ale istnieją też inne metody aktywizacji, które przedstawiamy poniżej.

Sposoby na zaangażowanie obywateli w ewolucję strategii marki terytorialnej

Włączenie mieszkańców w budowanie brandu miejsca nie tylko wzbogaca proces decyzyjny, ale także zwiększa poczucie tożsamości oraz przyczynia się do bardziej zrównoważonego i autentycznego rozwoju. Oto siedem skutecznych metod, zachęcających do partycypacji:

 1. Warsztaty kreatywnego myślenia. Organizuj cykliczne spotkania, podczas których mieszkańcy będą mogli podzielić się koncepcjami, np. dotyczącymi tworzenia projektów albo inicjatyw, podnoszących atrakcyjność okolicy, a co za tym idzie – wpływających na wizerunek marki miejsca.
 2. Platformy internetowe. Udostępnij przestrzeń, gdzie lokalna społeczność będzie mogła wymieniać się pomysłami, opiniami czy też propozycjami rozwiązań problemów miasta bądź też najbliższego otoczenia. Wykorzystaj w tym celu grupy na Facebooku oraz inne formy kontaktu, pozwalające otrzymywać natychmiastową informację zwrotną.
 3. Konsultacje publiczne. Przeprowadzaj okresowe konsultacje z obywatelami, aby dać im możliwość wyrażenia własnego zdania na temat istniejącej strategii, a także aktualnie podejmowanych działań. Pamiętaj, że transparentność jest bardzo istotna.
 4. Konkursy. Inspiruj mieszkańców do aktywności na rzecz regionu poprzez konstruktywną rywalizację. Nagradzaj innowacyjne propozycje, które mają potencjał i są realne do wdrożenia.
 5. Programy wolontariatu. Wprowadź inicjatywy, w ramach których wolontariusze będą mogli zaangażować się dla swoich społeczności, np. w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych czy akcji pomocowych.
 6. Raporty stanu miejsca. Regularnie publikuj raporty o stanie JST, zawierające ostatnie osiągnięcia oraz cele na przyszłość i wyzwania, z jakimi będzie trzeba się zmierzyć w najbliższym czasie. Pozwoli to lepiej zrozumieć mieszkańcom kierunki rozwoju strategii marki terytorialnej.
 7. Aktywna komunikacja. Zadbaj o stałą, dwukierunkową komunikację z mieszkańcami poprzez media społecznościowe, czy też oficjalne kanały, takie jak np. strony urzędowe. Odpowiadaj na ich pytania i uwagi, informuj o postępach w realizacji projektów oraz innych spraw kluczowych dla regionu.

Wspierając czynny udział obywateli w kreowanie strategii marki miejsca, tworzysz wspólnotę aktywną i zaangażowaną, która ma realny wpływ na rozwój swojego otoczenia. Pomysły mieszkańców są cennymi źródłami inspiracji, pomagającymi ulepszyć strategię rozwoju miasta bądź regionu. Stanowią również nieodzowny element procesu budowania silnego brandu, opartego na autentycznych wartościach, a także cechach, z którymi utożsamia się lokalna społeczność.

PRODUKTY I USŁUGI

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Marki Terytorialnej.

Skp

Rdzeń wszelkich działań Jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie promocji. Wyposażony w kilkanaście niezależnych od siebie modułów.

Ekon

Narzędzie ułatwiające ewidencjonowanie obiektów noclegowych świadczących usługi turystycznego najmu krótkoterminowego oraz koordynację procesu obowiązkowego zgłaszania do rejestru.

Szee

Wymiana pieców na paliwo stałe, odnawialne źródła energii (np. panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz termomodernizacja budynków. Od przyjmowania wniosków po wypłatę dotacji.

Crm

Narzędzie wdrażające procedury utrzymania relacji i zarządzania kontaktami z Klientami.

Szd

Narzędzie ułatwiające zarządzanie procesami związanymi z przebudową infrastruktury drogowej.

Fotoportal

Repozytorium materiałów audiowizualnych: zdjęć, filmów, prezentacji i dokumentów. Umożliwia łatwe pozyskanie i dystrybucję tych materiałów.

Skjst

Wszechstronne narzędzie dostosowane do indywidualnych potrzeb powiatów i gmin. Skupia działalność promocyjną, pozyskanie inwestorów oraz wspomaga informatyzację.

Skpg

Narzędzie ułatwiające profesjonalną obsługę inwestorów. Tworzy oferty inwestycyjne, przechowuje dane ekonomiczne i ewidencjonuje tereny inwestycyjne.

Skdb

Prezentuje pełny i aktualny stan działalności badawczej w JST. Właściwa koordynacja i ujednolicenie działalności badawczej pozwalają na znaczne zwiększenie jej efektywności.

Skks

Umożliwia wygodny nadzór nad tworzonymi komunikatami, automatycznie przyjmuje zgłoszenia interwencyjne oraz monitoruje przebieg ich  realizacji.

Strategia_2

Oferujemy doradztwo w aspekcie wdrażania systemów oraz wsparcie na etapie prezentacji projektów wśród decydentów i urzędników Miasta. Organizujemy szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników Urzędu, dla których systemy staną się narzędziem pracy.

Komunikacja

Posiadamy bogate doświadczenie w komunikowaniu do dużych społeczności. Jesteśmy na bieżąco z trendami marketingowymi oraz możliwościami technologicznymi. Kompleksowo zadbamy o aktywną obecność oraz pozytywny wizerunek marki miasta lub regionu w mediach społecznościowych.

Strategia_2

Doradztwo w aspekcie wdrażania systemu oraz wsparcie na etapie prezentacji projektu wśród decydentów i urzędników Miasta.