Marka Terytorialna | Dobre praktyki w celu przyciągnięcia inwestycji turystycznych do regionu.
BLOG
03.06.2024
Wiedza
Dobre praktyki w celu przyciągnięcia inwestycji turystycznych do regionu.
Thumb_wide_tourist-couple-holding-map-together

Rozwój turystyki to czynnik niezwykle istotny dla zapewnienia wzrostu gospodarczego regionów atrakcyjnych pod kątem przyrodniczym, kulturowym bądź też infrastrukturalnym. Bez silnej marki oraz strategii marketingowej, uzupełniającej plany inwestycyjne miejsca, trudno konkurować z innymi, często większymi graczami, zwłaszcza tymi, którzy te aspekty mają dopracowane i przyciągają dzięki temu rzesze przyjezdnych.

Punktem wyjścia powinno być przede wszystkim wypracowanie rozpoznawalności, która niewątpliwe wpływa na zaufanie podmiotów zewnętrznych, zainteresowanych udziałem we wzroście potencjału turystycznego. Przygotowaliśmy pięć wskazówek, które pomogą lepiej usystematyzować cały ten proces.

Pięć kroków w kierunku pomyślnej ekspansji turystycznej

  1. Analiza konkurencyjności – organizacja, organizacja i jeszcze raz organizacja. Najpierw należy zebrać wszystkie mocne strony oraz unikalne cechy danej lokalizacji, aby mieć pełny obraz możliwości rozwojowych. Na tym etapie warto również przyjrzeć się dotychczasowym przedsięwzięciom, realizowanym na obszarze całej JST, a także zweryfikować ich skuteczność, rozumianą jako wartość dodaną. Dopiero na tej podstawie można przystąpić do wyznaczenia krótkoterminowych i dalekosiężnych celów lub priorytetów. Wiąże się to z koniecznością identyfikacji przyszłych rynków docelowych, a oprócz tego – z rewizją przyjętej koncepcji kreowania marki i promocji pod kątem turystyki.
  2. Przygotowanie propozycji inwestycyjnej – sporządzenie spójnej oferty regionalnej dla przedsiębiorców stanowi podstawę w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi. Polega na zebraniu w jednym dokumencie kluczowych informacji, które mogą mieć znaczenie z punktu widzenia gospodarczego (np. dotyczących przeznaczenia terenów), przy jednoczesnym podkreśleniu korzyści ekonomicznych. Przystępując do tego kroku warto wziąć pod uwagę partnerstwa publiczno-prywatne z lokalnymi firmami, które urozmaicą ofertę.
  3. Stworzenie dogodnych warunków prawnych – "utorowanie drogi" dla inwestorów poprzez wprowadzenie ulg podatkowych, zapewnienie dotacji oraz innych form wsparcia, np. ułatwienie uzyskania zezwoleń i licencji na podjęcie określonych prac. Kwestie formalne często przesądzają o powodzeniu w procedurach przetargowych.
  4. Dostosowanie strategii marketingowej – odbiorcy prywatni i odbiorcy biznesowi to dwie kompletnie odmienne grupy docelowe o różnych potrzebach i oczekiwaniach. Stąd też należy w komunikacji uwzględnić obydwa targety, ale równolegle – tzn. zdywersyfikować zarówno kanały, jak i sam przekaz oraz jego formy.
  5. Przegląd infrastrukturalny – przygotowanie odpowiedniego zaplecza inwestycyjnego, takiego jak sieci dróg, baza noclegowa czy szeroko rozumiany transport (dostępność parkingów i komunikacji publicznej). Przeprowadzenie niezbędnych audytów, a w razie konieczności podjęcie prac modernizacyjnych, by zapewnić gotowość do przyjęcia założonej liczby turystów.

Na każdym etapie trzeba w miarę możliwości angażować lokalną społeczność. Dialog z mieszkańcami jest absolutnie nieodzowny – zarówno pod względem konsultacji w zakresie pomysłów, jak i uzyskania akceptacji dla poszczególnych kroków, podejmowanych przez miejscowe władze.

Przyciągnięcie inwestycji do regionu wymaga kompleksowego podejścia oraz skutecznego wykorzystania posiadanych zasobów i narzędzi. Dobre praktyki oparte na dokładnej analizie, partnerstwach oraz wsparciu dla rozwoju przyczyniają się do sukcesu w tym obszarze. Rozwój turystyki w regionie implikuje wzrost gospodarczy, a dodatkowo przekłada się na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez lepszy dostęp do szerszego wachlarza usług i udogodnień.

PRODUKTY I USŁUGI

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Marki Terytorialnej.

Skp

Rdzeń wszelkich działań Jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie promocji. Wyposażony w kilkanaście niezależnych od siebie modułów.

Ekon

Narzędzie ułatwiające ewidencjonowanie obiektów noclegowych świadczących usługi turystycznego najmu krótkoterminowego oraz koordynację procesu obowiązkowego zgłaszania do rejestru.

Szee

Wymiana pieców na paliwo stałe, odnawialne źródła energii (np. panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz termomodernizacja budynków. Od przyjmowania wniosków po wypłatę dotacji.

Crm

Narzędzie wdrażające procedury utrzymania relacji i zarządzania kontaktami z Klientami.

Szd

Narzędzie ułatwiające zarządzanie procesami związanymi z przebudową infrastruktury drogowej.

Fotoportal

Repozytorium materiałów audiowizualnych: zdjęć, filmów, prezentacji i dokumentów. Umożliwia łatwe pozyskanie i dystrybucję tych materiałów.

Skjst

Wszechstronne narzędzie dostosowane do indywidualnych potrzeb powiatów i gmin. Skupia działalność promocyjną, pozyskanie inwestorów oraz wspomaga informatyzację.

Skpg

Narzędzie ułatwiające profesjonalną obsługę inwestorów. Tworzy oferty inwestycyjne, przechowuje dane ekonomiczne i ewidencjonuje tereny inwestycyjne.

Skdb

Prezentuje pełny i aktualny stan działalności badawczej w JST. Właściwa koordynacja i ujednolicenie działalności badawczej pozwalają na znaczne zwiększenie jej efektywności.

Skks

Umożliwia wygodny nadzór nad tworzonymi komunikatami, automatycznie przyjmuje zgłoszenia interwencyjne oraz monitoruje przebieg ich  realizacji.

Strategia_2

Oferujemy doradztwo w aspekcie wdrażania systemów oraz wsparcie na etapie prezentacji projektów wśród decydentów i urzędników Miasta. Organizujemy szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników Urzędu, dla których systemy staną się narzędziem pracy.

Komunikacja

Posiadamy bogate doświadczenie w komunikowaniu do dużych społeczności. Jesteśmy na bieżąco z trendami marketingowymi oraz możliwościami technologicznymi. Kompleksowo zadbamy o aktywną obecność oraz pozytywny wizerunek marki miasta lub regionu w mediach społecznościowych.

Strategia_2

Doradztwo w aspekcie wdrażania systemu oraz wsparcie na etapie prezentacji projektu wśród decydentów i urzędników Miasta.