Marka Terytorialna | Jak wykorzystać sztuczną inteligencję (AI) w marketingu terytorialnym?
BLOG
12.01.2024
Wiedza
Jak wykorzystać sztuczną inteligencję (AI) w marketingu terytorialnym?
Thumb_wide_ai_chatgpt

Jeszcze do niedawna sztuczna inteligencja wydawała się odległą koncepcją, o której słyszeliśmy wyłącznie w filmach science fiction. Dzisiaj jest to realne narzędzie, wpływające na naszą codzienność. W dobie dynamicznego postępu, technologia ta bardzo szybko stała się dostępna niemal dla wszystkich, a spektrum jej zastosowań obejmuje szereg opcji – od analizy danych, przez produkcję, aż po działania twórcze, w tym wyciąganie wniosków. Jesteśmy świadkami początkowej fazy wdrożenia AI, ale już teraz wiadomo, że to rewolucyjne rozwiązanie zdefiniuje kierunek rozwoju wielu branż usługowych i przemysłowych. Warto zatem lepiej poznać możliwości, jakie oferuje AI i jak można je wykorzystać, aby ułatwić sobie codzienną pracę. W tym artykule skupimy się oczywiście na aspekcie terytorialnym marketingu internetowego.

Czym jest sztuczna inteligencja?

Określenie "sztuczna inteligencja" (ang. artificial intelligence, AI) odnosi się do systemów informatycznych (programów, aplikacji), wykazujących zdolności gromadzenia danych, uczenia się oraz wykonywania zadań, które wcześniej były domeną człowieka. Istnieją trzy główne rodzaje AI:

  • uczenie maszynowe (ang. machine learning) – technika pozwalająca komputerom na rozwijanie zdolności do samodzielnego identyfikowania wzorców oraz podejmowania decyzji na bazie analizy danych "treningowych", zawierających konkretne przykłady i odpowiedzi,
  • przetwarzanie języka naturalnego (ang. natural language processing, NLP) – metody cyfrowej eksploracji próbek naturalnego tekstu bądź głosu w celu zrozumienia mowy ludzkiej i umożliwienia tworzenia jej w sposób sztuczny,
  • widzenie komputerowe – maszynowe rozpoznawanie zawartości obrazów, np. ludzi, obiektów, krajobrazów czy symboli znajdujących się na zdjęciach czy grafikach.

Trudno wymienić wszystkie dostępne dziś zastosowania sztucznej inteligencji. Na rynku pojawiają się coraz to nowe, płatne i darmowe narzędzia, pozwalające z jednej strony zautomatyzować powtarzalne czynności, a z drugiej – tworzyć nowe treści na bazie zapytań użytkownika (generatywne AI).

Jakie są kluczowe funkcjonalności AI w obszarze marketingu terytorialnego?

  1. Personalizacja treści marketingowych – analiza danych o odbiorcach na potrzeby lepszego dopasowania reklam (np. wykorzystanie algorytmów AI w procesie wybierania i wyświetlania potencjalnie interesujących treści w Meta Ads).
  2. Optymalizacja kampanii reklamowych – uproszczenie zarządzania kampaniami dzięki możliwościom predykcyjnym sztucznej inteligencji (np. przewidywanie trendów na bazie dotychczasowych wyników, testowanie różnych wariantów kreacji reklam, produkty Meta Advantage).
  3. Obsługa klienta chatboty pomagają szybko udzielić odpowiedzi na proste pytania, niewymagające dogłębnej weryfikacji informacji. Mogą być z powodzeniem stosowane jako wirtualni asystenci mieszkańca na stronach internetowych urzędów (np. poznański bot przybliżający zapisy uchwały krajobrazowej).
  4. Analiza sentymentu – monitorowanie opinii na temat marki na bazie zgromadzonych wzmianek z rozmaitych źródeł w sieci. Narzędzia, takie jak np. SentiOne czy Brand24, posiadają wbudowaną funkcję automatycznego rozpoznawania i oznaczania wydźwięku emocjonalnego wypowiedzi, co znacznie ułatwia obserwowanie nastrojów u odbiorców.
  5. Kreowanie nowych treści – ułatwienia w zakresie content marketingu: pisanie postów na bloga, tworzenie wpisów organicznych, opisów do kampanii czy newsletterów, proste tłumaczenia, wstępna weryfikacja pod kątem poprawności merytorycznej (np. ChatGPT, Jasper).
  6. Opracowanie graficzne – generowanie grafik, prezentacji, wideo, logo i przetwarzanie tekstu na konkretne kreacje wizualne (np. Craiyon, Canva AI, Midjourney).


Przykładowe grafiki wygenerowane przez kreator LogoAI


Sztuczna inteligencja to zestaw rewolucyjnych narzędzi, które usprawniają prowadzenie marketingu terytorialnego w wielu aspektach. Służy przede wszystkim do optymalizacji kampanii promocyjnych, ale stanowi również nieocenione wsparcie podczas tworzenia treści czy też przy komunikacji z odbiorcami, choć z pewnością nie zastąpi całkowicie człowieka w tych dwóch ostatnich procesach.

Warto także wspomnieć, że w obecnym stanie prawnym, sytuacja związana z ochroną intelektualną wytworów AI nie jest do końca jasna i w pełni uregulowana. Niemniej jednak na gruncie polskiego ustawodawstwa, wszelkie wytwory sztucznej inteligencji nie są utworami w rozumieniu prawa autorskiego, gdyż twórcą chronionego dzieła może być tylko człowiek.

Używając AI, trzeba pamiętać też o zachowaniu odpowiednich standardów prywatności. Nie należy wpisywać poufnych informacji do systemów generatywnych. Jest to szczególnie istotne w przypadku JST, które często przetwarzają wrażliwe dane. Przy odpowiednim podejściu, możliwości sztucznej inteligencji są bardzo przydatne, ponieważ zdecydowanie zwiększają efektywność podejmowanych działań.

PRODUKTY I USŁUGI

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Marki Terytorialnej.

Skp

Rdzeń wszelkich działań Jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie promocji. Wyposażony w kilkanaście niezależnych od siebie modułów.

Ekon

Narzędzie ułatwiające ewidencjonowanie obiektów noclegowych świadczących usługi turystycznego najmu krótkoterminowego oraz koordynację procesu obowiązkowego zgłaszania do rejestru.

Szee

Wymiana pieców na paliwo stałe, odnawialne źródła energii (np. panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz termomodernizacja budynków. Od przyjmowania wniosków po wypłatę dotacji.

Crm

Narzędzie wdrażające procedury utrzymania relacji i zarządzania kontaktami z Klientami.

Szd

Narzędzie ułatwiające zarządzanie procesami związanymi z przebudową infrastruktury drogowej.

Fotoportal

Repozytorium materiałów audiowizualnych: zdjęć, filmów, prezentacji i dokumentów. Umożliwia łatwe pozyskanie i dystrybucję tych materiałów.

Skjst

Wszechstronne narzędzie dostosowane do indywidualnych potrzeb powiatów i gmin. Skupia działalność promocyjną, pozyskanie inwestorów oraz wspomaga informatyzację.

Skpg

Narzędzie ułatwiające profesjonalną obsługę inwestorów. Tworzy oferty inwestycyjne, przechowuje dane ekonomiczne i ewidencjonuje tereny inwestycyjne.

Skdb

Prezentuje pełny i aktualny stan działalności badawczej w JST. Właściwa koordynacja i ujednolicenie działalności badawczej pozwalają na znaczne zwiększenie jej efektywności.

Skks

Umożliwia wygodny nadzór nad tworzonymi komunikatami, automatycznie przyjmuje zgłoszenia interwencyjne oraz monitoruje przebieg ich  realizacji.

Strategia_2

Oferujemy doradztwo w aspekcie wdrażania systemów oraz wsparcie na etapie prezentacji projektów wśród decydentów i urzędników Miasta. Organizujemy szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników Urzędu, dla których systemy staną się narzędziem pracy.

Komunikacja

Posiadamy bogate doświadczenie w komunikowaniu do dużych społeczności. Jesteśmy na bieżąco z trendami marketingowymi oraz możliwościami technologicznymi. Kompleksowo zadbamy o aktywną obecność oraz pozytywny wizerunek marki miasta lub regionu w mediach społecznościowych.

Strategia_2

Doradztwo w aspekcie wdrażania systemu oraz wsparcie na etapie prezentacji projektu wśród decydentów i urzędników Miasta.