Marka Terytorialna | "Jesteśmy silni i skuteczni, gdy jesteśmy razem" – czyli o zmaganiach Dawida z Goliatem.
BLOG
14.05.2021
Studium przypadku
"Jesteśmy silni i skuteczni, gdy jesteśmy razem" – czyli o zmaganiach Dawida z Goliatem.
Thumb_wide_slider_silni


Fundamentem funkcjonowania każdej jednostki samorządu terytorialnego są przede wszystkim inicjatywy własne i działania lokalne. Równie ważne jest wykazywanie aktywności na większą skalę, np. poprzez wyrażanie poparcia dla ogólnokrajowych czy międzynarodowych przedsięwzięć. To szansa zarówno na uzyskanie rozgłosu wśród szerszej grupy odbiorców, jak i na skuteczne promowanie regionu. 

Forsowanie pomysłów w pojedynkę często okazuje się być bardzo trudnym wyzwaniem. Dlatego właśnie warto łączyć siły we wspólnych sprawach. W ostatnich miesiącach samorządy przeżywały trudny czas. Aby przeciwstawić się osłabieniu autonomii lokalnej administracji publicznej w Polsce, trzeba działać razem. Siła wspólnoty pozwala wpłynąć na rząd, czyli przysłowiowego Goliata. 

Przykładem struktury, która świetnie realizuje taką koncepcję, jest Związek Miast Polskich – najstarsza polska organizacja samorządowa, zrzeszająca obecnie już 338 miast. Ich najnowsza kampania pod hasłem „Jesteśmy silni i skuteczni, gdy jesteśmy razem” ma na celu zachęcić kolejnych prezydentów, burmistrzów czy przewodniczących rad miasta do nawiązania współpracy ze Związkiem. Zwracanie uwagi na tematykę związaną z legislacją, aktualnymi problemami samorządów czy podkreślanie ogromnego znaczenia władz regionalnych na masową skalę nie należy do najprostszych zadań, dlatego tym bardziej warto pochylić się nad tym case study. 

Kampania ukazuje trzy najważniejsze obszary dla ZMP, którymi są: obrona interesów miast, legislacja oraz wymiana doświadczeń. Pierwszy z nich związany jest z ochroną potrzeb mieszkańców danego regionu i egzekwowaniem ich uwzględniania na arenie ogólnokrajowej. Kwestie legislacyjne dotyczą przede wszystkim inicjowania wspólnych działań przeciwko niekorzystnym dla miast rozwiązaniom prawnym. Wymiana doświadczeń natomiast odnosi się do promowania dobrych praktyk czy udzielania pomocy merytorycznej wśród członków Związku. Hasło „jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego” doskonale obrazuje ideę, która przyświecała powstaniu organizacji. Kilka miast może zrobić wiele dla jednego, ale również jedno może sporo zdziałać dla całej grupy. 

Warto zwrócić uwagę także na to, że każdy z samorządów stoi przed podobnymi wyzwaniami. Aktualnie jest nim na przykład walka z pandemią koronawirusa, której skuteczność zależy między innymi od tego, czy uda się wypracować wspólne rozwiązania. Współpraca międzymiastowa polega przede wszystkim na dzieleniu się wiedzą, dobrymi praktykami czy doświadczeniami. Korzystanie z jednakowych narzędzi i rozwiązań wspomaga procesy podejmowania decyzji, oparte na konkretnych danych z poszczególnych samorządów, a nie wyłącznie na domysłach. Szybki i sprawny przepływ informacji to klucz do efektywnego rozwoju. 

Wróćmy do kwestii budowania marki terytorialnej. Decyzja o przyłączeniu się do organizacji zrzeszającej miasta niesie za sobą wiele korzyści dla JST. Począwszy od szansy na zdobycie rozgłosu, np. w mediach ogólnopolskich, aż po sprawy związane stricte z finansami, takie jak pozyskiwanie dodatkowych środków inwestycyjnych. Podsumowując: synergiczność działań daje większy efekt niż suma poszczególnych aktywności, podejmowanych samodzielnie i bez współdziałania z innymi. Warto pamiętać, że w grupie drzemie ogromna siła i rozważyć przystąpienie do większych inicjatyw, łączących podobne podmioty o zbliżonych celach.

PRODUKTY I USŁUGI

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Marki Terytorialnej.

Szee

Wymiana pieców na paliwo stałe, odnawialne źródła energii oraz termomodernizacji budynków. Od przyjmowania wniosków po wypłatę dotacji.

Skp

Rdzeń wszelkich działań Jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie promocji. Wyposażony w kilkanaście niezależnych od siebie modułów.

Fotoportal

Repozytorium materiałów audiowizualnych: zdjęć, filmów, prezentacji i dokumentów. Umożliwia łatwe pozyskanie i dystrybucję tych materiałów.

Skjst

Wszechstronne narzędzie dostosowane do indywidualnych potrzeb powiatów i gmin. Skupia działalność promocyjną, pozyskanie inwestorów oraz wspomaga informatyzację.

Skpg

Narzędzie ułatwiające profesjonalną obsługę inwestorów. Tworzy oferty inwestycyjne, przechowuje dane ekonomiczne i ewidencjonuje tereny inwestycyjne.

Skdb

Prezentuje pełny i aktualny stan działalności badawczej w JST. Właściwa koordynacja i ujednolicenie działalności badawczej pozwalają na znaczne zwiększenie jej efektywności.

Skks

Umożliwia wygodny nadzór nad tworzonymi komunikatami, automatycznie przyjmuje zgłoszenia interwencyjne oraz monitoruje przebieg ich  realizacji.

Strategia_2

Oferujemy doradztwo w aspekcie wdrażania systemów oraz wsparcie na etapie prezentacji projektów wśród decydentów i urzędników Miasta. Organizujemy szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników Urzędu, dla których systemy staną się narzędziem pracy.

Komunikacja

Posiadamy bogate doświadczenie w komunikowaniu do dużych społeczności. Jesteśmy na bieżąco z trendami marketingowymi oraz możliwościami technologicznymi. Kompleksowo zadbamy o aktywną obecność oraz pozytywny wizerunek marki miasta lub regionu w mediach społecznościowych.

Strategia_2

Doradztwo w aspekcie wdrażania systemu oraz wsparcie na etapie prezentacji projektu wśród decydentów i urzędników Miasta.