Marka Terytorialna | Nowoczesne zarządzanie efektywnością energetyczną w JST.
BLOG
10.03.2023
Wiedza
Nowoczesne zarządzanie efektywnością energetyczną w JST.
Thumb_wide_blog

Zarządzanie efektywnością energetyczną, szczególnie w obecnym kryzysie geopolitycznym, kiedy koszty energii są bardzo wysokie, to niezwykle istotny aspekt działalności JST. Spektrum możliwych do podjęcia kroków, zmierzających do podniesienia efektywności, a tym samym obniżenia kosztów funkcjonowania, jest olbrzymie. Z tego względu działania te wzbudzają coraz większe zainteresowanie samorządów, a co za tym idzie, także samych mieszkańców.

Kluczową kwestią jest jednak odpowiednia organizacja i koordynacja całego procesu. W tym zakresie przydatne są nowoczesne systemy informatyczne, ułatwiające przeprowadzenie czynności służących poprawie efektywności energetycznej.

Czym jest efektywność energetyczna?

Efektywność energetyczna w kontekście JST odnosi się przede wszystkim do sprawności energetycznej, czyli stopnia przygotowania budynków do zapewnienia użytkownikom komfortu cieplnego przy możliwie najniższym zużyciu energii. Z kolei proces zarządzania efektywnością w miastach, gminach czy powiatach, polega na podejmowaniu różnego typu działań, mających na celu m.in. minimalizację strat energii, np. poprzez zachęcanie mieszkańców do termomodernizacji domów, ale także ograniczanie niskiej emisji czy też implementację odnawialnych źródeł energii.

Wysoka efektywność energetyczna niesie za sobą korzyści w następujących obszarach:

  • koszty – realne oszczędności na wydatkach na ogrzewanie,
  • ekologia – obniżenie szkodliwej emisji gazów cieplarnianych, które przedostają się do atmosfery podczas wytwarzania energii,
  • zgodność z regulacjami – dostosowanie infrastruktury do pojawiających się coraz to nowszych regulacji odnośnie ograniczenia produkcji dwutlenku węgla.

Minimalizacja poziomu niskiej emisji ma największy wpływ na jakość powietrza i tym samym bezpośrednie przełożenie na standard życia lokalnej społeczności. Natomiast zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, poprzez poprawę właściwości termoizolacyjnych budynków (np. ocieplanie lub wymianę okien na energooszczędne), stanowi ważny filar ochrony środowiska naturalnego.

Jak zarządzać efektywnością energetyczną?

Aktualnie jednym z najskuteczniejszych sposobów zarządzania efektywnością energetyczną jest wykorzystanie do tego celu dedykowanych systemów informatycznych, wspierających i automatyzujących szereg działań z tym związanych. Przykładem może być System Zarządzania Efektywnością Energetyczną, który kompleksowo usprawnia cały ten proces – od audytu energetycznego budynków aż po przetwarzanie wniosków dotacyjnych.

Nasz produkt podzielony jest na kilka osobnych modułów, odpowiedzialnych między innymi za: obsługę wniosków o dofinansowanie, inwentaryzację budynków, raportowanie czy edycję szablonów dokumentów. Podstawowa korzyść z jego wdrożenia to możliwość nadzorowania wszystkich elementów składowych całego procesu w jednym miejscu. Oprócz tego, system umożliwia całkowitą cyfryzację i pełne zabezpieczenie korespondencji, co ułatwia kontrolę przepływu informacji. Z kolei Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta pozwala mieszkańcom wygodnie składać wnioski online oraz znacznie upraszcza komunikację pomiędzy urzędem a beneficjentem.


Moduł raportowania w Systemie Zarządzania Efektywnością Energetyczną


Poprawa efektywności energetycznej i racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów energetycznych, w perspektywie wzrastającego zapotrzebowania na energię i jednocześnie rosnących kosztów, są obszarami, do których JST przywiązują coraz większą wagę. Sprawnie funkcjonujący mechanizm zarządzania efektywnością energetyczną, wspierany przez rozwiązania informatyczne, jest niezbędny do tego, aby zachęcić mieszkańców do zaangażowania się w tę kwestię. W dzisiejszych czasach, nowoczesna gmina to przede wszystkim gmina, która dba o poziom jakości życia jej mieszkańców. Wysoka efektywność energetyczna, która zapewnia bezpieczeństwo dostaw taniej energii, połączona z dbałością o czyste powietrze z pewnością są tym, czego oczekuje dziś społeczeństwo.

PRODUKTY I USŁUGI

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Marki Terytorialnej.

Skp

Rdzeń wszelkich działań Jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie promocji. Wyposażony w kilkanaście niezależnych od siebie modułów.

Ekon

Narzędzie ułatwiające ewidencjonowanie obiektów noclegowych świadczących usługi turystycznego najmu krótkoterminowego oraz koordynację procesu obowiązkowego zgłaszania do rejestru.

Szee

Wymiana pieców na paliwo stałe, odnawialne źródła energii (np. panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz termomodernizacja budynków. Od przyjmowania wniosków po wypłatę dotacji.

Crm

Narzędzie wdrażające procedury utrzymania relacji i zarządzania kontaktami z Klientami.

Szd

Narzędzie ułatwiające zarządzanie procesami związanymi z przebudową infrastruktury drogowej.

Fotoportal

Repozytorium materiałów audiowizualnych: zdjęć, filmów, prezentacji i dokumentów. Umożliwia łatwe pozyskanie i dystrybucję tych materiałów.

Skjst

Wszechstronne narzędzie dostosowane do indywidualnych potrzeb powiatów i gmin. Skupia działalność promocyjną, pozyskanie inwestorów oraz wspomaga informatyzację.

Skpg

Narzędzie ułatwiające profesjonalną obsługę inwestorów. Tworzy oferty inwestycyjne, przechowuje dane ekonomiczne i ewidencjonuje tereny inwestycyjne.

Skdb

Prezentuje pełny i aktualny stan działalności badawczej w JST. Właściwa koordynacja i ujednolicenie działalności badawczej pozwalają na znaczne zwiększenie jej efektywności.

Skks

Umożliwia wygodny nadzór nad tworzonymi komunikatami, automatycznie przyjmuje zgłoszenia interwencyjne oraz monitoruje przebieg ich  realizacji.

Strategia_2

Oferujemy doradztwo w aspekcie wdrażania systemów oraz wsparcie na etapie prezentacji projektów wśród decydentów i urzędników Miasta. Organizujemy szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników Urzędu, dla których systemy staną się narzędziem pracy.

Komunikacja

Posiadamy bogate doświadczenie w komunikowaniu do dużych społeczności. Jesteśmy na bieżąco z trendami marketingowymi oraz możliwościami technologicznymi. Kompleksowo zadbamy o aktywną obecność oraz pozytywny wizerunek marki miasta lub regionu w mediach społecznościowych.

Strategia_2

Doradztwo w aspekcie wdrażania systemu oraz wsparcie na etapie prezentacji projektu wśród decydentów i urzędników Miasta.