Marka Terytorialna | Pomorze Zachodnie stawia na biznes w dobrym położeniu.
BLOG
25.06.2019
Studium przypadku
Pomorze Zachodnie stawia na biznes w dobrym położeniu.
Thumb_wide_zrzut_ekranu_2019-06-25_o_11.18.58


Promowanie atrakcyjności gospodarczej regionu jest skuteczne wtedy, gdy zaplanowane działania wynikają z rzeczywistych danych i odpowiadają na konkretne potrzeby otoczenia biznesowego.

Kampania „Pomorze Zachodnie. Biznes w dobrym położeniu” to bardzo dobry przykład właśnie takich działań – poprzedzonych merytoryczną analizą i wynikających z przemyślanej strategii przyciągania inwestorów.

Skąd takie wnioski? Po pierwsze - zaproponowane działania wynikają ze specyfiki regionu: atrakcyjne położenie geograficzne, czyste środowisko, dobra sieć komunikacyjna, potencjał gospodarki morskiej, prężnie rozwijająca się branża inwestycji w odnawialne źródła energii). Bazują one także na analizie kapitału ludzkiego oraz dostępnych zasobów w szkolnictwie wyższym.

Po drugie – przyjęto holistyczne podejście: od zaangażowania przedsiębiorców - zarówno tych początkujących (konkurs „Twój biznes pod banderą sukcesu”), jak i większych graczy, a także mieszkańców (możliwość nominowania firmy do udziału w konkursie)
po zagraniczne media (misje zagranicznych dziennikarzy do regionu). Zastosowany zestaw narzędzi promocji jest dobrze dobrana.

Wreszcie – dobrze zrealizowane działania promocyjne. Widać tutaj spójność, wyraźną myśl przewodnią oraz nastawienie na realizację konkretnych celów. Biorąc pod uwagę nadmorskie położenie i bliskość granicy, słowa „biznes w dobrym położeniu” nabierają szczególnego znaczenia.Więcej o kampanii Pomorza Zachodniego przeczytacie na:

Pomorze Zachodnie. Biznes w dobrym położeniu

Znacie inne przykłady ciekawych kampanii? Zapraszamy do dyskusji na naszej grupie na Facebooku:

Marketing terytorialny - grupa dyskusyjnaPRODUKTY I USŁUGI

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Marki Terytorialnej.

Szee

Wymiana pieców na paliwo stałe, odnawialne źródła energii oraz termomodernizacji budynków. Od przyjmowania wniosków po wypłatę dotacji.

Skp

Rdzeń wszelkich działań Jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie promocji. Wyposażony w kilkanaście niezależnych od siebie modułów.

Fotoportal

Repozytorium materiałów audiowizualnych: zdjęć, filmów, prezentacji i dokumentów. Umożliwia łatwe pozyskanie i dystrybucję tych materiałów.

Skjst

Wszechstronne narzędzie dostosowane do indywidualnych potrzeb powiatów i gmin. Skupia działalność promocyjną, pozyskanie inwestorów oraz wspomaga informatyzację.

Skpg

Narzędzie ułatwiające profesjonalną obsługę inwestorów. Tworzy oferty inwestycyjne, przechowuje dane ekonomiczne i ewidencjonuje tereny inwestycyjne.

Skdb

Prezentuje pełny i aktualny stan działalności badawczej w JST. Właściwa koordynacja i ujednolicenie działalności badawczej pozwalają na znaczne zwiększenie jej efektywności.

Skks

Umożliwia wygodny nadzór nad tworzonymi komunikatami, automatycznie przyjmuje zgłoszenia interwencyjne oraz monitoruje przebieg ich  realizacji.

Strategia_2

Oferujemy doradztwo w aspekcie wdrażania systemów oraz wsparcie na etapie prezentacji projektów wśród decydentów i urzędników Miasta. Organizujemy szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników Urzędu, dla których systemy staną się narzędziem pracy.

Komunikacja

Posiadamy bogate doświadczenie w komunikowaniu do dużych społeczności. Jesteśmy na bieżąco z trendami marketingowymi oraz możliwościami technologicznymi. Kompleksowo zadbamy o aktywną obecność oraz pozytywny wizerunek marki miasta lub regionu w mediach społecznościowych.

Strategia_2

Doradztwo w aspekcie wdrażania systemu oraz wsparcie na etapie prezentacji projektu wśród decydentów i urzędników Miasta.