Marka Terytorialna | Wyzwania koordynacji promocji turystycznej w partnerstwach.
BLOG
27.03.2023
Wiedza
Wyzwania koordynacji promocji turystycznej w partnerstwach.
Thumb_wide_txt-blog-2

Branża turystyczna w Polsce funkcjonuje w otoczeniu silnej konkurencji. Stąd też działania promocyjne samorządów, podejmowane zarówno w sieci, jak i w mediach tradycyjnych, stały się standardem niemalże w każdym regionie, który chce przyciągnąć odwiedzających. Ponadto coraz częściej korzystają one z partnerskich powiązań sieciowych, czyli rozmaitych form współpracy między podmiotami administracyjnymi. Zawiązywane są one zwykle celem osiągnięcia wielostronnych korzyści, szczególnie obejmujących pozyskiwanie funduszy europejskich na realizację konkretnych przedsięwzięć lokalnych. Partnerstwa niosą jednak za sobą pewne wyzwania, głównie w zakresie koordynacji całego procesu.

Czym są partnerstwa w kontekście turystyki?

Partnerstwa gmin, powiatów czy województw tworzone są po to, aby wspólnie skuteczniej dostarczać obywatelom określone usługi. Opierają się na wzajemnym zaufaniu i szacunku oraz na chęci kolektywnego działania na rzecz mieszkańców danego obszaru, ale nie tylko. Mogą przybierać różne formy, np. inwestycji w rozwój infrastruktury, edukację czy w kulturę, a także projektów związanych z ochroną środowiska.

Partnerskie relacje samorządowe, nie tylko krajowe, ale także międzynarodowe, pozwalają kreować zintegrowane produkty turystyczne, cechujące się przede wszystkim unikalnością, większą atrakcyjnością, a co za tym idzie – również konkurencyjnością. Przykładem może być Partnerstwo Odra, funkcjonujące w polsko-niemieckim obszarze transgranicznym, które od wielu lat z powodzeniem realizuje szereg inicjatyw, np. w dziedzinie transportu. Dzięki niemu udało się między innymi rozwinąć ponadregionalną infrastrukturę komunikacyjną i poszerzyć ofertę wycieczek.

Promocja turystyczna poprzez partnerstwa

Nawiązywanie współpracy turystycznej między regionami niesie za sobą szereg wyzwań dotyczących zarządzania całym przedsięwzięciem, obejmujących m.in.:

  • stworzenie ciała decyzyjnego,
  • ustalenie i przedstawienie planu działań,
  • komunikację postępów i prezentację dostarczanych wartości,
  • koordynację projektów i konkretnych aktywności,
  • raportowanie i rozliczanie podjętych działań.

Podstawą jest efektywny przepływ informacji między zaangażowanymi jednostkami oraz stworzenie spójnego planu, porządkującego pracę osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania.

Jak skutecznie organizować promocję w partnerstwach?

Dla skutecznej koordynacji promocji turystycznej w partnerstwach niezbędne są odpowiednie umiejętności organizacyjne i spore zaangażowanie. Taka forma wymaga dopasowania strategii marketingowej do oczekiwań każdego z partnerów oraz utrzymania spójności przekazu, a także wizerunku w ramach kampanii. Dodatkowo istotne jest wypracowanie długofalowej strategii, uwzględniającej różnorodność każdego podmiotu oraz jego potrzeb, celem zapewnienia trwałej i zrównoważonej kooperacji.

Rozwiązania informatyczne, takie jak System Koordynacji Promocji, znacząco ułatwiają zarządzanie działaniami marketingowymi w ramach zawieranych partnerstw. Najważniejszą zaletą tego typu systemów jest to, że skupiają one wszystkie informacje, mogące mieć znaczenie promocyjne, w jednym łatwo dostępnym miejscu. Co więcej, usprawniają ich wymianę z partnerskimi JST, dzięki czemu każda z nich ma zawsze aktualną wiedzę na temat realizowanych projektów. Ponadto pozwalają na zbudowanie centralnej bazy materiałów promocyjnych, co przekłada się na ujednolicenie komunikacji zewnętrznej. System Koordynacji Promocji nie tylko umożliwia stworzenie solidnych ram partnerstwa, ale również ułatwia wdrażanie ustalonych zasad, np. dotyczących raportowania lub rozliczania projektu.

Współpraca międzyregionalna w zakresie turystyki przynosi wiele korzyści, w tym chociażby zwiększenie zasięgu i skuteczności kampanii oraz umocnienie relacji między JST. Niemniej jednak bez właściwego uporządkowania na wstępnym etapie, szybko może okazać się nieskuteczna. Dlatego nie warto bagatelizować tej kwestii, lecz rozpocząć wspólny projekt, mając odpowiednie narzędzia, które mogą zdecydować o sukcesie przedsięwzięcia.

PRODUKTY I USŁUGI

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Marki Terytorialnej.

Skp

Rdzeń wszelkich działań Jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie promocji. Wyposażony w kilkanaście niezależnych od siebie modułów.

Ekon

Narzędzie ułatwiające ewidencjonowanie obiektów noclegowych świadczących usługi turystycznego najmu krótkoterminowego oraz koordynację procesu obowiązkowego zgłaszania do rejestru.

Szee

Wymiana pieców na paliwo stałe, odnawialne źródła energii (np. panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz termomodernizacja budynków. Od przyjmowania wniosków po wypłatę dotacji.

Crm

Narzędzie wdrażające procedury utrzymania relacji i zarządzania kontaktami z Klientami.

Szd

Narzędzie ułatwiające zarządzanie procesami związanymi z przebudową infrastruktury drogowej.

Fotoportal

Repozytorium materiałów audiowizualnych: zdjęć, filmów, prezentacji i dokumentów. Umożliwia łatwe pozyskanie i dystrybucję tych materiałów.

Skjst

Wszechstronne narzędzie dostosowane do indywidualnych potrzeb powiatów i gmin. Skupia działalność promocyjną, pozyskanie inwestorów oraz wspomaga informatyzację.

Skpg

Narzędzie ułatwiające profesjonalną obsługę inwestorów. Tworzy oferty inwestycyjne, przechowuje dane ekonomiczne i ewidencjonuje tereny inwestycyjne.

Skdb

Prezentuje pełny i aktualny stan działalności badawczej w JST. Właściwa koordynacja i ujednolicenie działalności badawczej pozwalają na znaczne zwiększenie jej efektywności.

Skks

Umożliwia wygodny nadzór nad tworzonymi komunikatami, automatycznie przyjmuje zgłoszenia interwencyjne oraz monitoruje przebieg ich  realizacji.

Strategia_2

Oferujemy doradztwo w aspekcie wdrażania systemów oraz wsparcie na etapie prezentacji projektów wśród decydentów i urzędników Miasta. Organizujemy szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników Urzędu, dla których systemy staną się narzędziem pracy.

Komunikacja

Posiadamy bogate doświadczenie w komunikowaniu do dużych społeczności. Jesteśmy na bieżąco z trendami marketingowymi oraz możliwościami technologicznymi. Kompleksowo zadbamy o aktywną obecność oraz pozytywny wizerunek marki miasta lub regionu w mediach społecznościowych.

Strategia_2

Doradztwo w aspekcie wdrażania systemu oraz wsparcie na etapie prezentacji projektu wśród decydentów i urzędników Miasta.