Marka Terytorialna | Zarządzanie infrastrukturą drogową w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.
BLOG
21.07.2023
Wiedza
Zarządzanie infrastrukturą drogową w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.
Thumb_wide_knoell-marketing-h8c2m599v4u-unsplash

Zarządzanie infrastrukturą drogową w Jednostkach Samorządu Terytorialnego jest niezwykle istotne dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania miast i obszarów wiejskich. Należą do niej nie tylko sieci dróg publicznych czy chodniki, ale również mosty, tunele, sygnalizacje świetlne i wiele innych elementów, niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego, płynnego ruchu pojazdów oraz pieszych. Wyzwania związane z administrowaniem drogami są liczne – począwszy od modernizacji, a także utrzymania obecnych nawierzchni, przez optymalizację czasu pracy świateł, aż po planowanie powierzchni parkingowych. Każde z nich ma ogromne znaczenie dla poprawy jakości transportu i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Elementy zarządzania infrastrukturą drogową

  1. Planowanie strategiczne – opracowanie planów rozwoju i identyfikacja priorytetowych obszarów inwestycji pozwala na skuteczne alokowanie zasobów, a ponadto efektywne wykorzystanie środków finansowych, przeznaczonych na przedsięwzięcia związane z poprawą jakości lokalnych dróg.
  2. Utrzymanie i konserwacja – regularne przeglądy techniczne, prace konserwacyjne czy remontowe są niezbędne dla utrzymania sieci dróg w dobrym stanie technicznym. Takie działania wymagają odpowiedniego przygotowania oraz opracowania harmonogramu, aby były możliwie jak najmniej uciążliwe dla użytkowników dróg.
  3. Współpraca na wielu poziomach – współdziałanie między JST, organami rządowymi i innymi podmiotami ma znaczenie szczególnie w przypadku infrastruktury drogowej, która znajduje się na pograniczu kilku obszarów administracyjnych. Co więcej, jest to doskonała okazja do wymiany wiedzy oraz doświadczeń, a także szansa na uzyskanie większych dotacji, dzięki połączeniu sił. Warto pamiętać o wykorzystaniu efektu synergii w celu osiągnięcia lepszych rezultatów – dobrym przykładem są partnerstwa zawierane między regionami.

Jak koordynować prace związane z infrastrukturą drogową?

Nowoczesne systemy informatyczne oferują bardzo rozbudowane możliwości w zakresie kompleksowego zarządzania wszelkimi działaniami JST, zmierzającymi do poprawy jakości lokalnej infrastruktury transportowej. Planowanie i synchronizacja robót jest kluczowa nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia, ale także z perspektywy uciążliwości dla lokalnej społeczności.

System Zarządzania Drogami skupia informacje o planowanych remontach, tak aby uniknąć kolizji między przedsięwzięciami i podwójnej pracy. Podstawową funkcjonalnością naszego produktu jest administrowanie elektronicznymi kartami planów robót, które stanowi istotne ułatwienie w nadzorze nad modernizacją. Oprócz tego, system ten ułatwia monitorowanie aktywów trwałych, należących do danej jednostki – umożliwia ich precyzyjną inwentaryzację oraz prezentację na mapie poprzez integrację z systemami GIS.

Wiemy, jak ważne jest czuwanie nad budżetem, dlatego system pozwala na dokładne śledzenie wydatkowania dostępnych środków finansowych, przeznaczonych na dany okres czasu. Doskonałym uzupełnieniem tego modułu jest opcja wycen i zlecania prac, która w połączeniu z dedykowaną aplikacją mobilną, pozwala szacować niezbędne zasoby do wykonania napraw, będąc w terenie.

Efektywne zarządzanie infrastrukturą drogową w Jednostkach Samorządu Terytorialnego jest kluczowe dla zapewnienia mobilności, jak również wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego regionów. Stosowanie nowoczesnych technik gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych w procesie administrowania wszelkimi pracami, w tym modernizacyjnymi, przynosi regionom wymierne korzyści. Przede wszystkim w zakresie uproszczenia procedur wyceny projektów, inwentaryzacji aktywów trwałych czy też planowania remontów i budów.

PRODUKTY I USŁUGI

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Marki Terytorialnej.

Skp

Rdzeń wszelkich działań Jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie promocji. Wyposażony w kilkanaście niezależnych od siebie modułów.

Ekon

Narzędzie ułatwiające ewidencjonowanie obiektów noclegowych świadczących usługi turystycznego najmu krótkoterminowego oraz koordynację procesu obowiązkowego zgłaszania do rejestru.

Szee

Wymiana pieców na paliwo stałe, odnawialne źródła energii (np. panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz termomodernizacja budynków. Od przyjmowania wniosków po wypłatę dotacji.

Crm

Narzędzie wdrażające procedury utrzymania relacji i zarządzania kontaktami z Klientami.

Szd

Narzędzie ułatwiające zarządzanie procesami związanymi z przebudową infrastruktury drogowej.

Fotoportal

Repozytorium materiałów audiowizualnych: zdjęć, filmów, prezentacji i dokumentów. Umożliwia łatwe pozyskanie i dystrybucję tych materiałów.

Skjst

Wszechstronne narzędzie dostosowane do indywidualnych potrzeb powiatów i gmin. Skupia działalność promocyjną, pozyskanie inwestorów oraz wspomaga informatyzację.

Skpg

Narzędzie ułatwiające profesjonalną obsługę inwestorów. Tworzy oferty inwestycyjne, przechowuje dane ekonomiczne i ewidencjonuje tereny inwestycyjne.

Skdb

Prezentuje pełny i aktualny stan działalności badawczej w JST. Właściwa koordynacja i ujednolicenie działalności badawczej pozwalają na znaczne zwiększenie jej efektywności.

Skks

Umożliwia wygodny nadzór nad tworzonymi komunikatami, automatycznie przyjmuje zgłoszenia interwencyjne oraz monitoruje przebieg ich  realizacji.

Strategia_2

Oferujemy doradztwo w aspekcie wdrażania systemów oraz wsparcie na etapie prezentacji projektów wśród decydentów i urzędników Miasta. Organizujemy szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników Urzędu, dla których systemy staną się narzędziem pracy.

Komunikacja

Posiadamy bogate doświadczenie w komunikowaniu do dużych społeczności. Jesteśmy na bieżąco z trendami marketingowymi oraz możliwościami technologicznymi. Kompleksowo zadbamy o aktywną obecność oraz pozytywny wizerunek marki miasta lub regionu w mediach społecznościowych.

Strategia_2

Doradztwo w aspekcie wdrażania systemu oraz wsparcie na etapie prezentacji projektu wśród decydentów i urzędników Miasta.