Marka Terytorialna | 10 sposobów, by poprawić promocję JST bez zwiększania budżetu.
BLOG
24.02.2023
Wiedza
10 sposobów, by poprawić promocję JST bez zwiększania budżetu.
Thumb_wide_blog

Promocja regionu, aby była skuteczna, wcale nie musi wiązać się z koniecznością poniesienia dużych nakładów finansowych na reklamę. Wypromowanie JST mniejszym kosztem jest jak najbardziej możliwe, ale wymaga niestandardowego podejścia i elastyczności w myśleniu o marce terytorialnej. Przedstawiamy kilka sposobów, które pozwalają podnieść efektywność promocji miejsca bez zwiększania budżetu.

1. Przygotowanie strategii i ustalenie celów

Przed przystąpieniem do działania, należy przeprowadzić analizę potrzeb w zakresie tego, co chcemy dokładnie osiągnąć dzięki promocji. Dopiero na tej podstawie można wyznaczyć konkretne cele, które powinny również odpowiadać przyjętej strategii rozwoju. Postępowanie zgodnie z planem jest znacznie bardziej produktywne, a dodatkowo ułatwia kontrolę realizacji poszczególnych założeń. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: 4 powody, dla których warto mieć strategię. Budowanie marki terytorialnej to nie tylko promocja.

2. Uspójnienie identyfikacji wizualnej

Unikalny system elementów graficznych, w kontekście miast czy regionów, stanowi istotną część mechanizmu promocji. Identyfikacja wizualna służy budowaniu wizerunku marki oraz kreowaniu pożądanych skojarzeń. Raz (i dobrze) zaprojektowana, może być powielana na rozmaitych nośnikach, nie tylko wirtualnych, co obniża koszty przygotowywania komunikatów. Ponadto dzięki niej można wyróżnić się na tle konkurencji. Więcej o zaletach tego rozwiązania dowiecie się tutaj: Identyfikacja wizualna jako klucz do budowania spójnego wizerunku JST.

3. Trafny dobór kanałów dotarcia

Rozdrobniona komunikacja, realizowana poprzez niepowiązane ze sobą środki przekazu, wcale nie musi przekładać się na większy zasięg czy skuteczność. Lepiej skupić się na dwóch lub trzech kanałach i postawić zdecydowanie na jakość, a nie ilość i masowość. Oprócz tego, niezwykle ważny jest wybór odpowiedniego grona odbiorców. Każde medium pełni nieco inną rolę – portale społecznościowe, prasa czy telewizja, dlatego należy już na wstępie zdefiniować grupę docelową – czy będą to turyści, czy może potencjalni inwestorzy.

4. Wykorzystanie mediów społecznościowych

Zastanawiając się nad zestawem narzędzi promocyjnych, z pewnością warto uwzględnić w nim media społecznościowe. Umożliwiają one stosunkowo szybkie zdobycie rozgłosu, nawet bez nakładów finansowych. Co więcej, oferują relatywnie tanie formy reklamy internetowej oraz są prostą metodą gromadzenia zaangażowanej społeczności wokół marki. Liczy się oryginalny pomysł, który potrafi zdziałać o wiele więcej, niż tysiące złotych wydane na płatne kampanie. Dowiedzcie się, jak wykorzystywać media społecznościowe do budowania wizerunku JST?

5. Tworzenie wartościowych treści

Ten punkt w pewnym sensie spaja poprzednie – trafnie dobrane kanały trzeba umiejętnie wypełnić treścią. Reklamę w telewizji czy radiu prawdopodobnie zapamiętamy na dłużej, ale Internet daje za to możliwości interakcji. Odbiorcy chętnie udostępniają materiały, które mają formę ekspercką, przekazują interesujące punkty widzenia czy też prezentują aktualne trendy. Kluczowa kwestia to zaciekawienie czytelnika tak, aby po przeczytaniu wpisu zechciał podzielić się nim z kolejnymi osobami. Planując publikacje, należy zadbać także o porządek komunikacyjny, o czym wspominaliśmy już w artykule: 5 powodów, dlaczego warto informować o swoich działaniach w sposób spójny i przemyślany.

6. Monitorowanie efektów

Stałe nadzorowanie efektywność kampanii jest niezbędne, by na bieżąco reagować – rezygnować z tych, które nie wypełniają wyznaczonych celów. Dzięki temu możliwe będzie uniknięcie tzw. “przepalania” budżetu na nieskuteczne formy reklamy. W przypadku promocji przez Internet, zachęcamy do korzystania z darmowych narzędzi pomiarowych, takich jak np. Google Analytics lub statystyki w Meta Business Suite, które dają łatwy wgląd do najważniejszych wskaźników.

7. Event marketing

Udział w warsztatach, szkoleniach czy spotkaniach to również świetna metoda promowania regionu niewielkim kosztem. Przy tego typu przedsięwzięciach nie można zapomnieć o idei współpracy międzysamorządowej, tj. o podejmowaniu inicjatyw wspólnie z innymi jednostkami lub organizacjami, a przy okazji wzajemnej promocji. Działanie kolektywnie zwiększa szansę na powodzenie. Organizacja eventów służy kreowaniu pożądanego wizerunku miejsca, a poza tym stanowi ważny czynnik konkurencyjności.

8. Analiza dostępnych zasobów wewnątrz jednostki

Przechodząc do realizacji założeń przyjętego planu, dobrze jest najpierw zweryfikować, jakimi zasobami dysponujemy jako JST. Chodzi tutaj przede wszystkim o różnego typu nośniki reklamowe, np. billboardy należące do miasta, czy też systemy wystawiennicze, obecne w miejscach publicznych. Być może okaże się, że nie ma potrzeby korzystania z usług firm zewnętrznych, a co za tym idzie, uda się zniwelować zbędne wydatki.

9. Włączenie elementów planowania i raportowania

Jednostki Samorządu Terytorialnego, składające się z wielu wydziałów bądź departamentów, powinny wypracować wewnętrzny system planowania i raportowania. Trzeba pamiętać, że budżet reklamowy nie leży tylko w promocji. Często zdarza się, że zawodzi przepływ informacji, a w takich sytuacjach pomocne są mechanizmy kontrolne, np. wymóg uzyskania kontrasygnaty jednostki odpowiedzialnej za promocję na dokumentach księgowych związanych z wydatkami promocyjnymi. Dodatkowo zawsze warto szukać efektu synergii – punktów styczności między projektami realizowanymi przez pojedyncze działy, aby uniknąć dublowania pomysłów.

10. Wdrożenie systemów informatycznych

System Koordynacji Promocji to kompleksowe narzędzie, skupiające wszystkie niezbędne informacje na temat aktywności promocyjnej JST w jednym miejscu. Pozwala efektywnie maksymalizować zyski i wspiera budowanie dobrze prosperujących kanałów komunikacji. Umożliwia również tworzenie spójnej bazy materiałów audiowizualnych, a dostępny w systemie moduł raportowania zapewnia kontrolę oraz optymalizację kosztów.

Jak widać, zwiększenie budżetu nie jest niezbędne do poprawy skuteczności promocji. Warto zrobić krok z tył i przeanalizować aktualną sytuację JST w obszarze promocji oraz zastanowić się nad niedrogimi lub nawet bezpłatnymi narzędziami. Co prawda ich efekty mogą nie być widoczne od razu, ponieważ organiczne działania wymagają czasu, zaangażowania i regularności, niemniej jednak taki wysiłek jest wart swojej ceny.

PRODUKTY I USŁUGI

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Marki Terytorialnej.

Skp

Rdzeń wszelkich działań Jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie promocji. Wyposażony w kilkanaście niezależnych od siebie modułów.

Ekon

Narzędzie ułatwiające ewidencjonowanie obiektów noclegowych świadczących usługi turystycznego najmu krótkoterminowego oraz koordynację procesu obowiązkowego zgłaszania do rejestru.

Szee

Wymiana pieców na paliwo stałe, odnawialne źródła energii (np. panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz termomodernizacja budynków. Od przyjmowania wniosków po wypłatę dotacji.

Crm

Narzędzie wdrażające procedury utrzymania relacji i zarządzania kontaktami z Klientami.

Szd

Narzędzie ułatwiające zarządzanie procesami związanymi z przebudową infrastruktury drogowej.

Fotoportal

Repozytorium materiałów audiowizualnych: zdjęć, filmów, prezentacji i dokumentów. Umożliwia łatwe pozyskanie i dystrybucję tych materiałów.

Skjst

Wszechstronne narzędzie dostosowane do indywidualnych potrzeb powiatów i gmin. Skupia działalność promocyjną, pozyskanie inwestorów oraz wspomaga informatyzację.

Skpg

Narzędzie ułatwiające profesjonalną obsługę inwestorów. Tworzy oferty inwestycyjne, przechowuje dane ekonomiczne i ewidencjonuje tereny inwestycyjne.

Skdb

Prezentuje pełny i aktualny stan działalności badawczej w JST. Właściwa koordynacja i ujednolicenie działalności badawczej pozwalają na znaczne zwiększenie jej efektywności.

Skks

Umożliwia wygodny nadzór nad tworzonymi komunikatami, automatycznie przyjmuje zgłoszenia interwencyjne oraz monitoruje przebieg ich  realizacji.

Strategia_2

Oferujemy doradztwo w aspekcie wdrażania systemów oraz wsparcie na etapie prezentacji projektów wśród decydentów i urzędników Miasta. Organizujemy szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników Urzędu, dla których systemy staną się narzędziem pracy.

Komunikacja

Posiadamy bogate doświadczenie w komunikowaniu do dużych społeczności. Jesteśmy na bieżąco z trendami marketingowymi oraz możliwościami technologicznymi. Kompleksowo zadbamy o aktywną obecność oraz pozytywny wizerunek marki miasta lub regionu w mediach społecznościowych.

Strategia_2

Doradztwo w aspekcie wdrażania systemu oraz wsparcie na etapie prezentacji projektu wśród decydentów i urzędników Miasta.